Aktuality

28. februára 2014

Moderné Košice už majú trendovú spaľovňu

TLAČOVÁ SPRÁVA – Košice, 28. február 2014 Po prvej rekonštrukcii spaľovne, ktorá predstavovala nevyhnutné zabezpečenie technických a legislatívnych opatrení pre jej samotné fungovanie, prišla nová výzva spojená s neodkladnou potrebou zabezpečenia trvalej udržateľnosti efektívneho chodu spaľovne. Po dvadsiatich rokoch fungovania spaľovne, technicky a morálne zastaranej, mali majitelia spoločnosti KOSIT záujem vybudovať modernú spaľovňu, […]