Aktuality

5. januára 2016

Zimná údržba ciest v Košiciach

V rámci nočnej služby pracovalo na uliciach spolu 15 veľkých sypačov a 5 malých mechanizmov na odhŕňanie snehu a posyp ciest. V službe bolo nasadených 20 vodičov a ďalších 8 v domácej pohotovosti. V meste aj v okolí sa vyhradené úseky komunikácii posypávali zmiešaným alebo chemickým posypom. Počas výkonu nočných a ranných prác […]
4. januára 2016

Živé vianočné stromčeky skončia v kompostárni

Spoločnosť KOSIT a.s. začína po Troch kráľoch (7.1.2016) so zberom živých vianočných stromčekov po tohtoročných Vianociach. Stačí ak svoj stromček obyvatelia vyložia vedľa smetných nádob, stromčeky by mali byť dôkladne odstrojené. Občanom sú naďalej k dispozícii aj tri zberné dvory v čase svojich prevádzkových hodín (http://kosit.sk/informacie-pre-verejnost/zberny-dvor/). So zberom začne KOSIT […]