Aktuality

29. februára 2016

Oznam

Spoločnosť KOSIT si Vás dovoľuje informovať o spôsobe váženia drobného stavebného odpadu (DSO) na zberných dvoroch Popradská a Jesenského ulici. V súčasnosti prebieha certifikácia vážnych zariadení, preto váženie DSO bude možné najskôr od 15.3.2016. Naša spoločnosť sa snaží v čo najkratšom čase vyjsť v ústrety verejnosti, na základe požiadaviek vyplývajúcich […]
26. februára 2016

Košičania sa môžu pustiť do veľkého upratovania do VKK

Spoločnosť KOSIT v týchto dňoch umiestňuje veľkokapacitné kontajnery (VKK) na objemný odpad s kapacitou 9 m3 v košických mestských častiach. Oproti minulému roku bol harmonogram veľkého upratovania do VKK posilnený v mestských častiach Sever, sídl. Ťahanovce, Západ, St. mesto, Darg. Hrdinov, Juh a KVP o jeden kontajner. Kontajnery budú k dispozícii aj v záhradkárskych lokalitách. Do VKK môžete […]
25. februára 2016

Akcianeparkujte pri kontajneroch je rozbehnutá dobre

V januári 2016 KOSIT zaznamenal cez 300 prípadov „blokovania“ autami,  kedy posádky odvozu nemohli zrealizovať zber odpadu zo smetných nádob. Stalo sa to  napríklad na uliciach:  Kpt. Jaroša, Húsková, Wupertálska, Pasteurová, Pekinská, Varšavská, a na mnoho iných. Problémy sú v každej mestskej časti. Spoločnosť sa rozhodla začať s preventívnymi opatreniami prostredníctvom letákov s upozornením […]
23. februára 2016

KOSIT tento rok oslavuje 15 rokov

Už je to 15 rokov, čo KOSIT a.s. so sídlom v Košiciach začal ponúkať svoje služby a technológie v oblasti životného prostredia na slovenskom trhu.
15. februára 2016

Košické talenty postúpili do európskeho finále v robotickej súťaži

Skvelý úspech sa podaril včera v Kunsthalle siedmim 10 až 16-ročným chlapcom z družstva Talentum SAP z Nadácie Talentum Cassoviensis Alapítvány.
10. februára 2016

Píšete nám

Vážime si, že nám píšete. Aj vďaka Vám sa nám darí riešiť problémy, ktoré sa týkajú nás všetkých. Prečítajte si list, ktorý nám prišiel.
10. februára 2016

Nadácia KOSIT sa uchádza o 2%

Vážený a milý potenciálny partner. Nadácia KOSIT sa pravidelne uchádza o 2% dane z príjmu, obraciame sa na Vás s úprimnou prosbou o zváženie, pre nás vzácneho finančného daru podľa Vašich možností. Finančné zdroje od Vás  budú použité na aktivity, ktoré úzko súvisia s environmentálnym vzdelávaním a osvetou  predškolskej,  školskej mládeže a ich pedagógov, prípadne […]
2. februára 2016

Oslávte Valentína ekologicky!

Zbierajte hliníkové plechovky a získajte zelené srdce. Stretneme sa 12. februára o 15:00 pred Magistrátom Mesta Košice.
2. februára 2016

KOSIT opätovne žiada,  vodiči neparkujte pri kontajneroch!

Parkujete pri stojiskách na komunálny odpad?! Spoločnosť KOSIT neustále žiada vodičov, aby svoje vozidlá neodstavovali priamo pri smetných nádobách, pretože tak bránia manipulácii so zmesovým a triedeným zberom.
1. februára 2016

Dvojtýždňové zatvorenie zberného dvora na Popradskej ul.

Spoločnosť KOSIT a.s. oznamuje všetkým obyvateľom Košíc, že zberný dvor na Popradskej ul. bude v dňoch od 03.02.2016  do 18.02.2016 z technických príčin zatvorený. Zberný dvor bude opätovne sprístupnený verejnosti 19. 02. 2016 podľa zimných prevádzkových hodín. Občania môžu využívať služby na zberných dvoroch Jesenského 4 a Pri bitúnku 11. Spoločnosť KOSIT bude o zbernom dvore informovať na web stránke spoločnosti KOSIT – www.kosit.sk,  Mesta Košice – www.kosice.sk, FB – facebook.com/zacistejsiekosice. KOSIT sa za spôsobený diskomfort ospravedlňuje.