Vrchnákománia 2015 – výsledky súťaže
26. júna 2015
5 515 kg bude zrecyklovaných
29. júna 2015

5 515 kg bude zrecyklovaných…

Ročne sa na trh dostane  cca 80 tis. ton plastových obalov, z toho PET fľaše tvoria cca 31 tis. ton. Separuje a recykluje sa asi 50% z nich. Spoločnosť KOSIT a General Plastic sa preto opäť postarali o to, aby tisícky kíl vrchnákov z PET fliaš neskončili nevyužité na smetisku.

V zbere vrchnákov z PET fliaš – Vrchnakománii 2015 súťažilo medzi sebou 33 materských, základných  a stredných škôl s takmer 7 300 žiakov.

Najlepšie školy sa  rámci 8.ročníka môžu tešiť na finančnú odmenu. KOSIT a General Plastic rozdelia medzi 6 víťazov 1 200 €.

KOSIT a.s. na košických  školách okrem Vrchnakománie  realizuje ešte zber papiera, jeho výsledky budú známe až v októbri.

Víťazi VRCHNAKOMÁNIA 2015:

Víťazné školy

ZŠ Mateja Lechkého

Ul. Jána Pavla II. 1

708,5 kg

Materská škola Združenie rodičov

MŠ Ovručská 14

588 kg

Združenie rodičov pri Materskej škole

Obrancov mieru 16

447 kg

Víťazné školy v prepočte na jedného žiaka

Materská škola Združenie rodičov

MŠ Ovručská 14

6,25 kg

Združenie rodičov pri Materskej škole

Obrancov mieru 16

5,19 kg

Rodičovské združenie pri MŠ Obrancov mieru 20

Obrancov mieru 20

2,95 kg

KOSIT a.s.

KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Poskytuje komplexné služby na profesionálnej úrovni v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 1400 a OHSAS 18001.KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.