STARÉ PNEUMATIKY ŠETRIA ROPU
25. apríla 2013
KRÁTKE SPRÁVY
6. mája 2013

AMERIČANOV UČÍME RECYKLOVAŤ VIACVRSTVOVÉ OBALY

Redaktorka:
„Obal nie je odpad, podľa tohto hesla sa riadia v recyklačnej prevádzke v Šuranoch už vyše sedemnásť rokov. Presne toľko sa venujú recyklácii obalov z viacvrstvových kombinovaných materiálov. Základom recyklácie je ich mechanické spracovanie, čiže viacvrstvové tu najskôr podrvia, vyčistia a potom z nich lisujú takéto dosky, ktoré majú široké uplatnenie v stavebníctve. Táto technológia, ktorá je slovenským patentom, zaujala aj v zahraničí, napríklad minulý rok prejavili o túto linku záujem podnikatelia zo Spojených štátov amerických.“
D. PHILIPS, ReWall Company, USA:
„Keď sme hľadali zelenú technológiu na recykláciu viacvrstvových obalov a natrafili sme na spoločnosť pána KURUCA zo Šurian, vedeli sme, že sme našli to pravé. Nič podobné totiž vo svete neexistuje. Je to naozaj veľmi inovatívne riešenie. Sme veľmi radi, že môžeme túto technológiu priviesť do Spojených štátov.“
Redaktorka:
„Takýmito slovami komentoval uzatvorenie kontraktu na zakúpenie slovenskej recyklačnej linky americký podnikateľ. Technológiu sprevádzkovali ešte minulý rok v americkom štáte Iowa, najlepší dôkaz toho, ako sú s ňou spokojní je, že si objednali aj ďalšiu.
Hoci je šurianska firma jediná na Slovensku, ktorá sa spracovaniu takýchto nápojových kartónov venuje, nezaspali tu na vavrínoch, k výrobe dosák postupne pribúdali aj ďalšie recyklované výrobky, veľmi dobrý ohlas majú výrobky z nasávanej kartonáže, vznikajú tak, že sa k recyklovaným viacvrstvovým obalom pridáva zberový papier a tak okrem obalov tu minulý rok zrecyklovali aj vyše 2500 ton papiera.
T. DUŠIČKA, moderátor:
„Recyklácia viacvrstvových obalov a recyklácia papiera a jeho zber má už jedenásť rokov svojho patróna, ktorý ho finančne podporuje. Koľko sa doposiaľ investovalo do tejto oblasti?“
J. DLHOPOLČEK, predseda správnej rady Recyklačného fondu:
„Sú to dve veľmi významné oblasti spracovania druhotných surovín. Recyklačný fond od roku 2002 podporil spracovanie viacvrstvových obalov vo výške viac ako štyri milióny euro a spracovanie odpadového papiera vo výške viac ako osemnásť miliónov eur. Viacvrstvové obaly sú moderný obalový materiál, z výskytu, ktorý je evidovaný na Slovensku 10‑tisíc ton, v súčasnosti spracovávame 4‑tisíc ton, samozrejme máme obrovské rezervy, ale toto spracovanie zatiaľ je len v jednej prevádzke.“
T. DUŠIČKA:
„A ako je na tom papier?“
J. DLHOPOLČEK:
„Zberový papier má dlhoročnú tradíciu spracovania, prakticky všetky papierenské spoločnosti, ktoré vyrábajú hygienické potreby, spracovávajú zberový papier, takže v súčasnom období aj keď Štúrovo bolo zlikvidované vo výrobe zberového papiera, v súčasnom období ostatné prevádzky ako je Žilina, Harmanec spracovávajú okolo 110‑tisíc ton zberového papiera.“
Redaktorka:
„Veľkou pomocou pre spracovateľov zberového papiera sú dotrieďovacie závody, ktoré tiež vznikli s podporou Recyklačného fondu. Zberový papier tu triedia podľa druhov a lisujú do balíkov tak, aby papierenské závody mohli túto druhotnú surovinu efektívnejšie využívať.

Zdroj: 20.04.2013; Televízna stanica STV 2; Separé; 09.50; 3,1 min.