Návrh novely zákona o odpadoch odborníci privítali, pripomienok je však mnoho
12. septembra 2012
Spoločnosť KOSIT a.s. hľadá dodávateľov na zimnú údržbu
4. októbra 2012

Brusel otočil. Biopalivá sú škodlivejšie ako sa čakalo, skúsime to s odpadom

Bratislava ‑ Nad výrobou poľnohospodárskych biopalív sa zmráka. Európska únia plánuje stopnúť štátne dotácie na biopalivá vyrábané z poľnohospodárskych produktov. „Po roku 2020 by mali byť dotované iba ak významne prispejú k zníženiu skleníkových plynov. Pritom nebudú vyrábané z rastlín využívaných k produkcii krmív či potravín,“ uvádza Európska komisia vo svojom návrhu.
Naopak relatívne štedrej podpore sa budú tešiť biozložky vyrábané napríklad z odpadu domácností.

Pretože sú neekologické
Európska komisia svoje rozhodnutie zdôvodňuje dvomi argumentmi. Zarážajúci je predovšetkým prvý. Komisia priznala, že biopalivá sú väčšia záťaž pre životné prostredie ako sa pôvodne predpokladalo. Problém však nie je len v oblasti enviromentálnej politiky.
Vrásky na čele bruselským zákonodarcom podľa agentúry Reuters robí aj druhý dôvod, dopad masívneho dotovania biopalív na potravinovú bezpečnosť.
„Slovensko síce už stratilo potravinovú sebestačnosť. No nie kvôli biopalivám,“ komentuje návrh Stanislav Nemec, tlačový hovorca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. „No iná je situácia vo svete, kde nadmerný príklon k produkcii biopalív môže ohrozovať výrobu potravín. Tým aj prispievať k ich prípadnému cenovému rastu,“ pokračuje Stanislav Nemec.

Pretože potraviny zdražujú
Samotné dotovanie produkcie biozložiek už v minulosti narazilo na kritiku nie len viacerých potravinárskych firiem, ale aj OSN. Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v lete napríklad vyzvala Spojené štáty, aby prehodnotili svojou štedrú dotačnú politiku. Reagovala tak na prudko rastúce ceny potravín.
„No správanie USA alebo ďalších veľkých mimoeurópskych krajín však Európa asi ovplyvní len ťažko. Hoci sa o to môže aspoň čiastočne pokúšať,“ podotýka Stanislav Nemec.

Pretože tu je odpad
Napriek tomu návrh Európskej komisie nemožno automaticky považovať za dobrú správu pre rafinérie. Len pre ilustráciu, v Slovnafte predstavujú biozložky druhú najdrahšiu nákladovú položku hneď po samotnej rope. Navyše možno očakávať, že proti „otočke“ Bruselu sa postavia producenti poľnohospodárskych biozložiek.
(Prevzaté z energie‑portal.sk)

ZDROJ: 18.09.2012; www.odpady‑portal.sk; Ferenčák Tomáš