Celoročné upratovanie v meste Košice
27. februára 2015
Minister P. Žiga ohlásil veľké upratovanie čiernych skládok
2. marca 2015

Celoročné upratovanie v meste Košice

Koncom mesiaca február spoločnosť KOSIT a.s. začala s rozmiestňovaním prvých veľkokapacitných kontajnerov na území celého mesta. Tieto kontajnery s označením „Tento kontajner je určený na zber nadrozmerného komunálneho odpadu pre obyvateľov mesta Košice“ slúžia obyvateľom na ekologické a komfortné zneškodnenie veľkoobjemového odpadu. Dátum a ulicu umiestnenia kontajnerov zverejnila naša spoločnosť na svojej webovej stránke https://www.kosit.sk/kalendare/ .  Aktuálne informácie  zverejňujú taktiež  jednotlivé mestské časti prostredníctvom svojich webových stránok.