Nadácia KOSIT štartuje novú súťaž o zaujímavé ceny!
28. augusta 2015
Pozvánka na dobrovoľnícku brigádu
17. septembra 2015

Centrum environmentálnej výchovy je miestom kvalitnej exkurzie o odpade!

KOSIT a.s. v septembri 2015 naplno otvára svoje vzdelávacie EKO centrum, ktoré sa zaoberá odpadom, jeho triedením a recykláciou už 8 rokov. Centrum environmentálnej výchovy (CEV) môžu navštíviť materské, základné, stredné a vysoké školy i rôzne inštitúcie z celého Slovenska. V školskom roku 2015/2016 ponúka CEV školám nové interaktívne prednášky, zaujímavé eko úlohy s peknými odmenami. Účastníci môžu v KOSIT-e vidieť zdarma život odpadu od zberu až po jeho zhodnotenie.

Prihlasovanie na exkurziu je veľmi jednoduché, stačí vypísať  online prihlášku na firemnom webe www.kosit.sk.

KOSIT pre materské a základné školy, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice zabezpečuje do košickej spaľovne pri Košiciach ( Kokšov – Bakša) bezplatný autobus.

CEV chce od teraz vyjsť v ústrety aj družinám, materským centrám a záujmovým krúžkom fungujúcim najmä popoludní. Preto meníme svoje prevádzkové hodiny. Verejnosť môže navštíviť učebňu od pondelka do štvrtka v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. Všetci záujemcovia o poobedňajšiu študijnú vychádzku musia zatiaľ využiť vlastnú dopravu, prípadne mestskú hromadnú dopravu.

KOSIT a.s.

KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Poskytuje komplexné služby na profesionálnej úrovni v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 1400 a OHSAS 18001.KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.