KOSIT na podujatí Profesia Days 2019 v Košiciach
11. septembra 2019
Pripravenosť spoločnosti KOSIT na tohtoročnú zimnú údržbu
29. októbra 2019

Centrum environmentálnej výchovy KOSIT

Spoločnosť KOSIT a.s. sa dlhodobo venuje vo svojich aktivitách environmentálnej výchove širokej verejnosti. Už v roku 2007 spoločnosť založila Centrum environmentálnej výchovy , ktoré ponúka zážitkové vzdelávanie detí, mládeže ale aj dospelých v  oblasti ekologického spracovania a zhodnocovania odpadu. Cieľom programu centra je  vzbudiť  v deťoch a mládeži priaznivý vzťah vo vzťahu k ochrane životného prostredia.

Program Centra environmentálnej výchovy prešiel v roku 2019  obmenou. V spolupráci s neziskovou organizáciou EVIANA, ktorá patrí medzi priekopnícke organizácie v oblasti zážitkovej výchovy, upravilo centrum  program tak, aby boli deti do problematiky tvorby a spracovania odpadov zainteresované ešte viac. Uvedomujeme si našu zodpovednosť na výchove ďalších generácií. Aj preto, aby sa vyvarovali chýb tých predchádzajúcich.

Súčasťou programu je aj exkurzia po prevádzke Zariadenia na energetické využitie odpadov  spojená s interaktívnym výkladom o službách a moderných technológiách v odpadovom hospodárstve.

Centrum environmentálnej výchovy je dlhodobo podporované aj spoločnosťou NATUR-PACK, ktorá od roku 2016 v plnej miere financuje autobusovú dopravu do centra.