Výstava Ježka Separka 3.6. – 7.6.2013
6. marca 2013
Súťaž o naj „coolovejší“ EKO program
12. marca 2013

Českí teplári: potrebujeme rýchlu zmenu odpadovej legislatívy

„Česká republika by mala nasledovať vyspelé krajiny a zásadne obmedziť množstvo skládkovania komunálneho odpadu v prospech recyklácie energetického využitia. K tomu je potrebné prijať rýchlu zmenu odpadovej legislatívy, ktorá skládkovanie ekonomický znevýhodní,“ konštatuje Teplárenské združenie ČR. Podľa združenia existujúca legislatíva nezabezpečuje plnenie záväzkov v oblasti odpadového hospodárstva a Česku hrozia za jej neplnenie sankcie. Teplári sa problematike energetického zhodnocovania odpadov venovali v tlačovej správe 27. februára tohto roku.

Predseda výkonnej rady teplárenského združenia a bývalý premiér ČR Mirek Topolánek zdôraznil, že ak chce Česká republika patriť medzi kultúrne krajiny Európy, „nemôže ďalej tolerovať špinavý kšeft sa zahrabáváním odpadkov pod zem a ničením životného prostredia“.

Legislatíva Európskej únie považuje skládkovanie za najmenej vhodnú formu zneškodňovanie odpadov, mnohé krajiny EÚ už uplatňuje pre komunálny odpad jeho úplný zákaz. Novo schválená česká čtátna politika životného prostredia požaduje „nastaviť nanovo poplatky za ukladanie odpadu tak, aby došlo minimálne k vyrovnaniu tohto z pohľadu ochrany životného prostredia najmenej vhodného spôsobu nakladania s odpadmi s nákladmi vhodnejšieho spôsobu.“

„Ďalšie prešľapovanie na mieste si nemôžeme dovoliť. Slovenská republika potrebuje rýchlu zmenu odpadovej legislatívy, ktorá ekonomicky znevýhodní skládkovanie komunálneho odpadu, „povedal Mirek Topolánek.

WtE je prirodzená alternatíva skládkovania

Alternatívami skládkovania sú recyklácia a energetické využitie komunálneho odpadu. Tieto možnosti sú podľa teplárov v ČR celkom účelovo stavané do protikladu. Vo vyspelých krajinách sa však vždy uplatňujú paralelne, pretože zďaleka nie všetok komunálny odpad je možné a rozumné recyklovať.

„Krajiny s vyspelým odpadovým hospodárstvom dokážu recyklovať a kompostovať medzi 50 až 65% komunálneho odpadu, zvyšok sa využíva na výrobu energie. Ak chceme skoncovať so skládkovaním, bez energetického využitia odpadu sa nezaobídeme, “ povedal riaditeľ Teplárenského združenia ČR Martin Hájek. Podľa Hájeka sa energeticky využíva len taký odpad, ktorý sa už nedá ďalej efektívne vytriediť alebo inak spracovať.

Rakúsko využíva energeticky 35% komunálneho odpadu a prevádzkuje 14 zariadení na jeho energetické využitie. Vo Švédsku a Dánsku je podiel energetického využitia odpadu cez 50% a prevádzkujú tu viac ako 30 zariadení. Vo Švajčiarsku je v prevádzke 28 zariadení, v celej Európe potom približne 400.

Problémy so zhodnocovaním bioodpadu

Aj Česká republika zaostáva v zhodnocovaní biologicky rozložitľného odpadu. Česko sa pri vstupe do EÚ zaviazalo, že do konca tohto roka zníži v porovnaní s rokom 1995 skládkovanie biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu o 50%. Do roku 2020 by navyše podiel skládkovania biologicky rozložiteľné zložky komunálneho odpadu mal klesnúť pod 35%. Českej republike tak hrozia za nesplnenie záväzkov sankcie.

Zdroj: http://www.odpady-portal.sk/Dokument/101557/ceski-teplari-potrebujeme-rychlu-zmenu-odpadovej-legislativy.aspx