Oskara za biznis získalo Embraco
15. apríla 2013
Spoločenská stopa firmy vedie cez Via Bona
15. apríla 2013

Čestné uznania Via Bona Slovakia dostali tieto spoločnosti

(15.04.2013; Hospodárske noviny; s. 19; ‑)

Kategória Podporovateľ dobrovoľníctva
Ocenený projekt:
Podpora kreatívnych mimopracovných aktivít zamestnancov T‑Band, T‑Gallery a realizácia tzv. work life coachingu
Ocenená firma: T‑Systems Slovakia
Firma získala ocenenie za podporu kreatívnych aktivít zamestnancov spoločnosti. Príkladom sú T‑Gallery a T‑Band a taktiež zavádzanie work life couchingu, čo u nás ešte nie je zaužívané.

Kategória Zodpovedná malá/stredná firma
Ocenený projekt:
Inšpiratívny prístup k zamestnávaniu zdravotne postihnutých ľudí
Ocenená firma: Agentúra Manna
Agentúra Manna vznikla v roku 2000. Ide o chránenú dielňu, ktorá vyrába a predáva cukrárenské výrobky, bio a fair trade produkty a od tohto roku začatá aj s prípravou bezlepkovej stravy. Z 20 zamestnancov má 50 percent so zdravotným postihnutím.

Kategória: Zelená firma
Ocenený projekt:
Rekonštrukcia a modernizácia košickej spaľovne v rámci integrovaného systému nakladania s odpadom
Ocenená firma: KOSIT
Spoločnosť KOSIT (KOSiceITaly) rekonštruovala a modernizovala košickú spaľovňu. Celková investícia je 27 miliónov eur. Bez pomoci investora, v tomto prípade talianskeho, by sa to nepodarilo.