Umývanie nádob v našom meste
21. júna 2019
Vyhodnotenie súťaže Smetiari vo svete (letná fotosúťaž)
13. júla 2019

Čierna skládka lokality Majetkár je už minulosťou

Spoločnosť KOSIT realizovala v týchto týždňoch, na základe objednávky a v koordinácii s Magistrátom mesta Košice, postupné čistenie čiernej skládky v lokalite Majetkár, v mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce. Už predbežné obhliadky miesta nasvedčovali tomu, že samotné vypratávanie nebude jednoduché, nielen z dôvodu náročnosti terénu, ale aj množstva nahromadeného odpadu. To sa žiaľ počas výkonu samotných prac potvrdilo.

 

 

Pred ich začiatkom však bolo potrebné vytvorenie tzv. premosťovacej komunikácie nad odvodňovacou priekopou popri diaľničnom privádzači, formou betónových panelov. Táto dočasná úprava terénu zabezpečovala nielen jednoduchší príjazd vozidiel ku čiernej skládke, ale aj bezpečnejšiu manipuláciu s odpadom.

Počas samotného odstraňovania čiernej skládky a terénnych prác sa postupne odkrývali ďalšie nánosy odpadov, ktoré pri samotnej obhliadke nebolo možné identifikovať. Tie vznikli vplyvom jeho vrstvenia ktoré vznikali počas niekoľkých rokov vytvárania skládky. Počas prác boli do odstraňovania nasadení nielen pracovníci ručného čistenia, ale taktiež technika, prispôsobená na prácu v ťažkých terénoch, mechanizmus pre prevoz veľkoobjemových kontajnerov s odpadom a multifunkčné auto, na operatívny prevoz materiálu a pracovníkov.  

Počas celého času prác spoločnosť KOSIT vykonala celkovo až 28 vývozov, použitých bolo viac ako 1.220 vriec na komunálny odpad a celková hmotnosť odpadu z čiernej skládky presiahla 241 ton.

Mrzí nás, že vzhľadom ku vysokému znehodnoteniu komunálneho odpadu tejto čiernej skládky, sme po dohode s Magistrátom mesta Košice, museli pristúpiť ku jeho uskladneniu na skládke Veľké Ozorovce. Takýto odpad totiž nemá také potrebné vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné ku jeho energetickému zhodnoteniu, ktorým by sme dodali teplo a elektrickú energiu domácnostiam. “ povedal Michal Hrabovský, riaditeľ Divízie služieb spoločnosti KOSIT.

Práce na odstraňovaní čiernej skládky boli koordinované v súčinnosti s Národnou diaľničnou spoločnosťou a Políciou SR, ktorej úlohou bolo zabezpečiť nielen plynulosť cestnej premávky na rýchlostnom úseku Krematórium – Košice, ale taktiež aj vytvorenie bezpečného prostredia pre prácu mechanizmov a zamestnancov spoločnosti KOSIT.