KOSIT bojuje so snehom
14. januára 2017
Vyjadrenie k zimnej údržbe
15. januára 2017

Čo prinieslo rekordne veľa snehu

Košice – 14.01.2017

Počas včerajšieho a dnešného dňa sa nám podarilo podľa operačného plánu zvládnuť najmä hlavné ťahy. Počasie sa umúdrilo a tak sme mohli techniku presunúť aj na bočné komunikácie. V  dennej  služby pracovalo na najfrekventovanejších cestách 22 veľkých a menších mechanizmov na odhŕňanie snehu, posyp ciest a čistenie chodníkov. V priebehu rána posilnilo stav 8 ďalších dodávateľských  mechanizmov. „Okolo obeda s ústupom sneženia sa mechanizmy presunuli na vedľajšie cesty na sídliskách Sever, Západ, Juh 1, Juh 2, Nad Jazerom, Dargovských hrdinov a Ťahanovce. V priebehu jednej pracovnej  smeny bolo použitých približne 80 ton soli a 95 ton drvy na posyp ciest,“  spresnil informácie Michal Hrabovský, riaditeľ divízie služieb.

31 ručných zametačov sa staralo  o chodníky na sídliskách Dargovských hrdinov a Ťahanovce. „Aj ručné čistenie sa vykonáva postupne podľa poradia dôležitosti. Pričom sa začína schodmi a autobusovými zastávkami MHD a prechádzajú sa potoms prechody a ostrovčeky na križovatkách a aj  chodníky“, dodáva Hrabovský.

Na nočnú prácu, ktorá začína o 20:00 hod  bude na košických cestách odhŕňať sneh 22 mechanizmov. Ich úlohou bude postarať sa v prípade sneženia o hlavné ťahy ak sa počasie nezmení a nezačne snežiť  zamestnanci KOSITu budú brázdiť  a dočisťovať naďalej  bočné cesty. Uvádzame, že jeden veľký sypač počas jedného pracovného času najazdí v priemere 300 km, malý mechanizmu 80 až 120 km.

Na základe opakovaných otázok zo strany obyvateľov,  zverejňujeme niekoľko dôležitý  informácií o zimnej údržbe:

Hlavnou úlohou zimnej údržby mestských komunikácií je znižovať klzkosť povrchu komunikácií spôsobenú vrstvou snehu alebo námrazou a udržať zjazdnosť na komunikáciách odstraňovaním väčšej vrstvy snehu aby bola zaistená trvalá, bezpečná a plynulá prevádzka. Túto úlohu berie KOSIT veľmi zodpovedne a riadi sa Operačným plánom zimnej údržby, ktorý sa prioritne vzťahuje na prieťahy ciest ll. a lll. triedy, miestne komunikácie l. a ll. triedy, kde premáva MHD a ostatné miestne komunikácie v mestských častiach. Posyp komunikácií sa vykonáva až po odhrnutí čerstvo napadnutého snehu. Podľa poveternostných podmienok sa  používa inertný materiál – drvu frakcie 4-8mm alebo priemyselnú soľ, ktorej aplikácia úzko súvisí s vonkajšou teplotou, ktorá nesmie prekročiť -5 stupňov. Prioritami v rajónoch zimnej údržby sú:
1.      Klesania a stúpania na trasách MHD
2.      Vjazdy a výjazdy z križovatiek
3.      Mostné objekty