Selfie v zelenej farbe

KOSIT a.s. vyhlasuje pri príležitosti Dňa Zeme novú súťaž pre kolektívy základných a stredných škôl z Košíc.

Zaregistrujte školu do 15. 4. 2016 na denzeme@kosit-as.sk, určte si v týždni od 18. do 22. 4. 2016 jeden deň, keď prídu žiaci do školy v zelenom oblečení alebo so zelenými doplnkami, odfotografujte si selfie a zašlite nám ju. Každá fotografia bude zverejnená na www.facebook.com/zacistejsiekosice. Päť najpopulárnejších si rozdelí finančnú odmenu vo výške 1000 € a dve školy navyše získajú 250 € prémiu za účasť.

POZOR! Škola, ktorá sa zapojí do súťaže, sa prihláškou zaväzuje písomne a ústne neskúšať žiakov, ktorí sa v daný deň oblečú celí do zelenej farby.

Plné znenie štatútu súťaže nájdete tu: https://www.kosit.sk/statut-sutaze-selfie-v-zelenej-farbe/