KOSIT spolu s Košičanmi oslávi DEŇ ZEME veľkou EKO slávnosťou.
19. apríla 2016
Dividendy
27. apríla 2016

Dnes sa začali oslavy DŇA ZEME na školách

Začiatkom apríla 2016 vyhlásila spoločnosť KOSIT pre košické základné a stredné školy súťaž „Selfie v zelenej farba“. Do uzávierky prihlasovania (15.4.2016) sa prihlásilo spolu 33 školských inštitúcii, na ktorých od 18.4.2016 do 22.4. 2016 vzniknú zelené fotografie. Dnes sa po prvý krát fotili žiaci na piatich školách. Vyhlasovateľ súťaže všetky fotografie zverejní do 26.4.2016 na adrese facebook.com/zacistejsiekosice a začne sa hlasovanie o najpopulárnejšie triedne kolektívy. „Veľmi ma teší aký záujem súťaž vzbudila najmä na stredných školách. 29.4. 2016 spoznáme víťazov, ktorým venujeme spolu 1500 € na výlety do prírody. Naším cieľom je, aby čo najviac ľudí si tento deň v kalendári pripomenulo a pochopilo, že je dôležité zachraňovať našu planétu,“ povedal Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT a.s. Na Špeciálnej základnej škole Rovníková 11 si tento deň poriadne užili. „Pripravili sme pre našich žiakov okrem fotenia aj ďalší program. Čistili sme okolie Hornádu pri našej škole, deti mali v triedach rôzne aktivity a upravili sme si tiež našu EKO učebňu. V zelenom prišli všetci (118 detí) a kto nemal tak som to zabezpečilaBol to ozaj super deň,” vyjadrila sa riaditeľka školy Jana Valenčáková.