Letný Eko tábor 2012
27. júna 2012
Zákon o odpadoch má medzery, Envi‑Pak varuje pred pokutami
11. septembra 2012

ENVIRO: Podľa oponentov nie je novela zákona o odpadoch úplne dotiahnutá

Bratislava 10. septembra (TASR) ‑ Organizáciám pôsobiacim v oblasti odpadového hospodárstva chýbajú v návrhu tzv. malej novely zákona o odpadoch a obaloch presné definície i zosúladenie cieľov odpadového hospodárstva s povinnosťou platby do Recyklačného fondu. Návrh rieši chýbajúce časti transpozície európskej smernice, nie však úplne, tvrdia.

V návrhu novely dochádza v súlade s rámcovou európskou smernicou k zmene v hierarchii odpadového hospodárstva a takisto sa zavádzajú nové inštitúty ‑ stav konca odpadu, definícia vedľajšieho produktu a program predchádzania vzniku odpadu. Podľa Martiny Kretter z organizácie Envi‑pack však Slovensko na niektoré nové prvky v zákone nie je dostatočne pripravené. „Je potrebné, aby urýchlene nasledovali diskusie, ako sa nový zákon má realizovať v praxi,“ uviedla Kretter. Medzi 13 pripomienkami, ktoré organizácia k návrhu novely zákona vzniesla, je aj potreba precíznejšieho definovania preukazovania miesta pôvodu odpadu. „Je to dôležité preto, aby sa zabránilo akýmkoľvek špekuláciám s jeho preukazovaním,“ dodala Kretter.

Zosúladenie cieľov odpadového hospodárstva v oblasti zberu použitých batérií a akumulátorov s povinnosťou platby do Recyklačného fondu zasa pripomienkuje organizácia Sewa, ktorá sa realizuje v zbere odpadu z elektrických a elektronických zariadení. „Ak je cieľ odpadového hospodárstva v oblasti batérií a akumulátorov stanovený na zberový podiel 25 percent, do Recyklačného fondu by sa v prípade nesplnenia cieľa malo platiť len do stanovenej výšky 25 percent, a nie 100 percent, ako je to v súčasnosti,“ uviedol pre TASR Jozef Kozák, výkonný riaditeľ spoločnosti. Dodal, že toto opatrenie by výrobcom, dovozcom a predajcom batérií znížilo „recyklačné“ náklady o 75 percent a výrazne znížilo konečnú cenu prenosnej batérie pre spotrebiteľa.

V medzirezortnom pripomienkovom konaní bolo v prípade návrhu novely zákona o odpadoch a obaloch vznesených celkovo 435 pripomienok, z toho 229 zásadných. Návrh novely rieši ministerstvo životného prostredia (MŽP) v skrátenom legislatívnom konaní, aby do existujúceho zákona čo najrýchlejšie transponoval smernicu Európskej únie. Pôvodne sa tak malo stať už na konci roka 2010. Podľa odboru komunikácie MŽP chce ministerstvo vyhodnotiť všetky pripomienky v čo možno najkratšom čase. Harmonogram a ďalší postup prijímania zákona bude ministerstvo smerovať k tomu, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2013.

ZDROJ: 10.09.2012; www.tasr.sk;  TASR