ŠTATÚT SÚŤAŽE VRCHNÁKOMÁNIA 2015 pre PREŠOV I.
21. apríla 2015
KOSIT pripravil festival našej planéty
28. apríla 2015

FESTIVAL NAŠEJ PLANÉTY!

Spoločnosť KOSIT a Nadácia KOSIT pri príležitosti Svetového dňa Zeme (22.4.2015) pripravili pre materské, základné, stredné školy a širokú verejnosť festival plný ekohier, súťaží, pokusov zameraných na ochranu životného prostredia.

Dňa 24.4.2015 (9.00 hod-17.00 hod) pred OC Aupark v Košiciach predstaví svoje „zelené“ aktivity niekoľko neziskových organizácii i firiem, ktoré pôsobia v environmentálnej oblasti. Marián Christenko generálny riaditeľ KOSIT a.s. „Deň Zeme je skvelou príležitosťou pre našu spoločnosť ako upozorniť na dôležitosť formovania pozitívneho povedomia ľudí v oblasti ekológie. Naším cieľom je aj budovanie vzťahu k životnému prostrediu v oblasti udržiavania čistoty v meste či lepšieho vzťahu ku tvorbe odpadu“.

Hlavní organizátori akcie KOSIT a Nadácia KOSIT Deň Zeme organizujú už 14-ty rok. „Počas histórie to boli rôzne súťaže, kultúrne programy ale pokúšali sme sa aj o rekordy. Pre tento rok sme sa rozhodli Košičanom ponúknuť zábavu, ale aj množstvo informácii s praktickými ukážkami. Pokusy bude robiť Slovenská inovačná a energetická agentúra na 5 stanovištiach, emisné a imisné vozidlo prezentuje U.S. Steel Košice, Slovenská agentúra pre životné prostredie bude riešiť ekológiu, KOSIT a Nadácia KOSIT  odpadové hospodárstvo a EKOknižku, s VSE budú návštevníci riešiť zelenú budúcnosť, s Natur-packom obaly v rámci odpadov. Hlavná hviezda p. Ing. Horák alias Smokeman z VŠB TU Ostrava – výskumné energetické centrum bude prezentovať využívanie kotlov v súlade s ochranou životného prostredia“, ozrejmuje bližšie program Jana Končeková, riaditeľka Nadácie KOSIT a PR oddelenia.

Záštitu nad FESTIVALOM NAŠEJ PLANÉTY prevzal primátor Mesta Košice Richard Raši.

Partneri podujatia súSlovenská inovačná a energetická spoločnosť, Slovenská agentúra životného prostredia, NATUR – PACK a.s., VSE a.s., U.S.Steel Košice, Slovenské elektrárne, Východoslovenské múzeum Košice,  Botanická záhrada UPJŠ Košice, Milk-Agro, Zlatá studňa, General Plastic.

Mediálny partner: Rádio Košice

KOSIT a.s.

KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Poskytuje komplexné služby na profesionálnej úrovni v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 1400 a OHSAS 18001.KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.