Na slovenskom energetickom trhu prežijú len silné firmy
10. decembra 2012
Slovenský komunál hľadá vzory
10. decembra 2012

Hlavným faktorom ceny je aj kondícia ekonomiky

Podľa generálneho riaditeľa Stredoslovenskej energetiky, Antoine Jourdaina, majú na ceny elektriny vplývaj globálne aspekty, či postupné odstavovanie jadrových výrobných zdrojov v Európe.
Od čoho budú závisieť ceny na budúci rok?
Cenu elektriny na veľkoobchodnom trhu ‑ teda čistú cenu, tzv. „cenu komodity“ bez nákladov na distribúciu, prenos, dane a pod. ‑ ovplyvňuje viacero faktorov. V minulosti sme mali možnosť vidieť, že hlavnými faktormi sú, a aj do budúcnosti ostanú, kondícia ekonomiky, zvládnutie krízy a očakávania (ne)fungovania eurozóny. V súčasnosti ceny elektriny nie sú ďaleko od úrovne ako v období predchádzajúcej krízy, ich úroveň medziročne klesla. Ak budú európske ekonomiky v lepšej kondícii, je predpoklad zvýšeného dopytu po energiách a tým aj ceny budú tlačené hore.
Na cenu majú vplyv aj globálne aspekty ako napätie na Blízkom východe, ktoré by v prípade vojnového konfliktu tlačili tiež na rast ceny. Okrem toho je stále prítomná otázka postupného odstavovania (nielen) jadrových výrobných zdrojov v Európe, drahšia energia z obnoviteľných zdrojov. Pokiaľ ide o integrovanú cenu ‑ teda cenu, ktorá okrem samotnej komodity zahŕňa aj všetky ostatné položky ako distribúciu, prenos, dane a pod. ‑ musíme brať do úvahy viacero aspektov. Práve integrovaná cena je cenou, ktorá zaujíma najmä domácnosti.
Cena elektriny pre neregulované subjekty, tak podniky, ako aj priemyselných zákazníkov, je určovaná vývojom cien na veľkoobchodnom trhu, hlavne vývojom cien na českej burze PXE. Ako už bolo spomenuté vyššie, ceny tu medziročne klesli. Mnohí zákazníci SSE využili šancu podpísať viacročné zmluvy a preto tento pokles už pocítili vo svojich zmluvách na nasledujúce roky 2013, 2014 a tiež 2015.
Medziročná zmena ceny pre firmy závisí od času, kedy zmluvu na ďalšie obdobie podpísali, resp. podpíšu a aká je momentálna trhová cena v danom čase.
Čo urobí s trhom a ako vnímate zavedenie opätovnej regulácie podnikov s ročnou spotrebou do 30 MWh štátom?
ÚRSO od 1.1. 2012 prestalo regulovať ceny pre malé podniky (spotreba do 30 tisíc kWh elektriny a do 100 tisíc kWh plynu). Tento krok bol vnímaný väčšinou, dodávateľov ako správny, nakoľko v tomto segmente je konkurencia už dostatočne rozvinutá a zákazník má možnosť si vybrať z rôznych ponúk. Opätovné zavedenie regulácie pre malé podniky od 1. 1. 2013 bude mať vplyv na rozvoj necenových výhod, ktoré konkurencia môže priniesť a ktoré sú pre týchto odberateľov s relatívne malým ročným odberom rovnako dôležité ako samotná cena. Dá sa očakávať, že pokiaľ cenové nastavenie nebude dostatočne pokrývať reálne náklady na zákaznícku starostlivosť alebo akvizíciu zákazníkov v elektrine alebo v plyne, dôjde k zníženiu záujmu o tento segment a dodávatelia budú mať snahu optimalizovať svoje náklady, t.j. budú chýbať prostriedky pre rozvoj nových služieb a produktov.
V čom sa líšite od konkurencie?
SSE stavia na komplexnosti svojej ponuky, tzn. neustále udržiavame naše ceny konkurencieschopné, pričom poskytujeme overenú a nadštandardnú kvalitu zákazníckej starostlivosti rôznymi kanálmi (osobne, telefón, web zóna, e‑mail), a zároveň širokú škálu bezplatných služieb, ktoré umožňujú zákazníkom dosiahnuť úspory pri využívaní energií. Od začiatku apríla ponúkame všetkým našim zákazníkom, najmä firmám, možnosť ušetriť na celkovom balíku energií vďaka výhodným cenám dodávky plynu so zľavou až do 15 %, ktorú im okrem elektriny vieme zabezpečiť. Samozrejme so zachovaním všetkých výhod zákazníckeho servisu.
ANTOINE JOURDAIN
Po štúdiu nastúpil do Gaz de France a začal pracovať v USA. Od roku 1997 pracoval v EDF‑GDF Services, kde prešiel viacerými pozíciami. V roku 2006 bol vymenovaný za zástupcu generálneho riaditeľa plynárenských spoločností EGAZ a DEGAZ v Maďarsku (dcérskej spoločnosti GDF). Pred príchodom do SSE pôsobil ako člen predstavenstva spoločnosti Eustream.
Stredoslovenská energetika
Pôsobí na slovenskom energetickom trhu už 90 rokov a dodáva energiu (elektrinu a plyn) takmer 712 000 zákazníkom. V roku 2002 vstúpila do SSE firma Electricité de France International, tá vlastní 49 percent akcií. Zvyšných 51 percent akcií vlastní FNM.
Zdroj:(30.11.2012; Hospodárske noviny; príloha energetika 2012, s. 12; ‑)