Európska komisia chce diskutovať o zmiernení dopadu plastového odpadu na životné prostredie
12. marca 2013
Za prehrabávanie sa v kontajneroch hrozí pokuta do 33 eur
18. marca 2013

Informácia k situácii zimnej údržby v dňoch 14-15.03.2013

V prípade kritiky zo strany niektorých poslancov MČ Darg. hrdinov (ktorí sú aj poslancami mestského zastupiteľstva) poukazujeme na fakt, že bolo postačujúce ak by konzultovali na meste stav aktuálnej situácie, respektíve operačný plán zimnej údržby, a zistili by, že mesto Košice ako hlavný objednávateľ a kontrolór má rozhodovacie právo nad rámcom poskytovaných služieb našou spoločnosťou v mimoriadnych situáciách.

V dňoch 14 a 15. 03. 2013 na území Košického kraja a mesta Košice vplyvom mimoriadnej poveternostnej situácie Košický obvodný úrad s celokrajskou pôsobnosťou vyhlásil v Košickom kraji mimoriadnu situáciu pre pretrvávajúcu nepriaznivú meteorologickú situáciu – silný vietor, sneženie, vznik snehovej kalamity.

Dňa 15.03.2013 na mimoriadnom štábe ZÚ mesta Košice bolo konštatované, že vzhľadom k mimoriadnemu stavu sú všetky trasy MHD prejazdné a zjazdné s mimoriadnou opatrnosťou. Stanovili sa priority a postup pri zmierňovaní vplyvu poveternostnej situácie na zjazdnosť komunikácií.

V médiách boli občania vyzývaní, aby, ak nemusia, nejazdili motorovými vozidlami.

Vzhľadom k tejto situácii bolo dohodnuté, že komunálny odpad sa bude odvážať len na úsekoch, kde to situácia bude dovoľovať. Po ukončení mimoriadnej situácie sa zabezpečil v 12. týždni zber komunálneho odpadu z úsekov, kde to nebolo možné realizovať dovtedy.

Spoločnosť KOSIT a.s. zabezpečovala výkon zimnej údržby nad rámec operačného plánu ZÚ (počty mechanizmov a personálu). Dôsledne a zodpovedne pristupovala k plneniu úloh, ktoré jej boli pridelené našim objednávateľom služieb mestom Košice. Výkon všetkých našich pracovníkov a pracovníkov iných zložiek (vodiči MHD, požiarnici, polícia, a pod.)za týchto podmienok bol mimoriadne náročný.

Info k odvozu odpadov z Furče:

Dňa 15.3.2013 neboli na sidl. DH vyvezené ulice okr. (Bielocerkevská, Jaltská, Dvorkinová, Postupinská, Kpt. Jaroša, Lid. nám., Tokajickca, Kalinovská, Kurska) z dôvodu vyššie popísanej poveternostnej situácie, náhradný odvoz nebol vykonaný. Odvoz sa realizoval dňa 18.3.2013 a to bol riadny odvoz, podľa harmonogramu po dohode s MMK.