O čom bude tohtoročný kongres Deň odpadového hospodárstva?
6. novembra 2013
Brusel chce zlikvidovať väčšinu tašiek z plastu
6. novembra 2013

Juraj Dlhopolček: Zberový papier je najčastejšie recyklovaným materiálom

(04.11.2013; www.odpady-portal.sk; s. -; Paper Life, red.)

Podľa Zväzu celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) má Slovensko v súčasnosti vybudované rozsiahle a moderné kapacity na materiálové zhodnocovanie zberového papiera. Informoval o tom generálny sekretár zväzu Juraj Dlhopolček na minulotýždňovej tlačovej konferencii.
Najväčšími spracovateľmi zberového papiera sú Metsä Tissue Slovakia a SHP Harmanec. Ročne zúžitkujú firmy združené v zväze spolu približne 100 000 ton zberového papiera, z toho dovoz predstavuje menej ako tretinu. Materiálovým zhodnocovaním zberového papiera sa v SR vyrábajú hlavne hygienické papiere, cca 140 000 ton ročne, a baliace papiere – viac ako 50 000 ton.
Podľa Európskej rady pre zhodnotený papier (ERPC) vzrástla v Európe za posledných 20 rokov recyklácia papiera o 30 % a papier sa stal materiálom s najväčšou mierou recyklácie. V roku 2012 sa v Európe zrecyklovalo 71,7 % papierového odpadu.
,,V komodite papier sú záväzné limity pre zhodnocovanie od roku 2012 vo výške 68 %. Časť zberového papiera sa musí pre naplnenie výrobných kapacít spracovateľov i dovážať, ale časť iného sortimentu zberových papierov sa zase vyváža. Pre medzinárodný obchod s touto komoditou totiž neexistujú žiadne prekážky, pretože nejde o nebezpečný odpad,“ uviedol Juraj Dlhopolček, generálny sekretár zväzu a predseda správnej rady Recyklačného fondu. Zo sektora fondu bolo podľa Dlhopolčeka v roku 2012 vyplatených celkovo 330 153 eur. Od svojho vzniku sektor vyplatil spolu 17,84 milióna eur.
Sektor chce aj v ďalších obdobiach aktívne postupovať v prípade zavádzania nových BAT technológií zameraných na úpravu, zhodnotenie a recykláciu papiera a lepenky.