Odviate vetrom Veterné elektrárne bez väčšej politickej podpory
1. apríla 2012
VYNIESOL 121,5 KG KONTAJNER
1. apríla 2012

Košičanov ohrozovala nebezpečná chemikália

Z legálnej skládky medzi košickými mestskými časťami Myslava a Luník IX unikala nebezpečná látka. Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany z Jasova potvrdilo, že zápach zapríčinila látka merkaptoetanol. Tá asi unikla z odpadu, ktorý v stredu priviezli na súkromnú skládku. Na zápach upozornili obyvatelia tejto lokality. Podľa primátora Košíc Richarda Rašiho vzhľadom na namerané hodnoty merkaptoetanolu nedošlo k ohrozeniu životov a zdravia ľudí. „Boli sme pripravení na všetky alternatívy, aj na krízový scenár, ktorým by bola evakuácia Luníka IX,“ dodal Raši.

Okolie skládky okamžite uzatvorili a zásahová jednotka zneutralizovala miesto unikajúcej látky. Prekryla ho nepriepustnou fóliou a vrstvou zeminy, aby nedochádzalo ku kontaminácii ovzdušia. Zasahovali tam jednotky civilnej ochrany mesta, mestská a štátna polícia, hasičský zbor, zástupcovia Obvodného úradu Košice a ďalšie orgány štátnej správy. Skládka je naďalej monitorovaná. „Došetrenie príčin celej situácie a prípadného porušenia predpisov, ktoré súvisia s nakladaním a likvidáciou odpadov, je teraz v rukách kompetentných štátnych orgánov,“ podotkol primátor.

Merkaptoetanol je toxický alkohol, ktorý pri styku s pokožkou spôsobuje poleptanie, vážne poškodzuje zdravie aj pri vdychovaní, ohrozuje oči a je nebezpečný pre vodné organizmy. Pri vyšších koncentráciách spôsobuje poruchy centrálneho nervového systému, kŕče až smrť. Používa sa vo vedeckých laboratóriách ako činidlo pri syntézach alebo pri analýze bielkovín.

Autor: SITA, odu
Zdroj: Pravda.sk, regióny, 9. 3. 2012