Poďakovanie polícii za zvládnutie dopravnej situácie
13. januára 2017
Čo prinieslo rekordne veľa snehu
14. januára 2017

KOSIT bojuje so snehom

Noc bola rovnako ako aj dnešné ráno náročná. Spoločnosť KOSIT a.s. postupuje v zmysle Operačného plánu zimnej údržby 2016/2017. Posádky so všetkou zimnou technikou pracujú v nepretržitom režime. Postupujeme podľa hierarchie ZÚ, na prvom mieste dôležitosti sú prieťahy II. a III. triedy, triedy cez mesto Košice, miestne komunikácie I. a II. triedy, kde premáva MHD. Ďalej sú to ostatné komunikácie – vozovky, chodníky, a v neposlednom rade miestne komunikácie IV. triedy, parkoviská. Okrem hlavných ťahov  MHD v rámci mesta sa v noci čistili aj trasy smerom na MČ  Kavečany, Jahodnú a Pereš. Väčší dôraz sa kládol na kopcovité úseky, ako napr. v MČ Dargovských hrdinov. KOSIT od skorého rána nasadil okrem strojného čistenia aj ručné. Od 6:00 už pracujú  na zastávkach MHD aj ruční zametači a to v MČ Dargovských hrdinov a neskôr sa presunú na KVP.

Situáciu na cestách však neustále komplikuje sneženie, preto niektoré úseky môžu byť pre vodičov náročnejšie. Dovolíme si preto požiadať všetkých o zvýšenú bezpečnosť a pozornosť zvlášť na vedľajších uliciach, ktoré doposiaľ neboli čistené. Okrem pluhovania KOSIT-u bol nariadený aj posyp soľou, čo výrazne pomáha. Pokrytie mesta z pohľadu techniky aj pracovníkov zimnej údržby bolo včera dostačujúce.
Stále sledujeme predpoveď počasia a aktuálne práce prispôsobujeme pokynom riadiaceho dispečingu MMK.

Mapa vyťaženosti a pokrytia:

Pozrite si video zo zimnej údržby:

tlačová správa, 14. 1. 2017