OZNAM – ODVOZ ODPADU POČAS SVIATKOV
15. decembra 2017
Zmena úradných hodín Informačného centra KOSIT a.s. počas sviatkov 2017
22. decembra 2017

KOSIT daroval okná do nového centra na pomoc rodinám v núdzi v hodnote 2 000 eur

Košice, 14. 12. 2017: Dlhodobou filozofiou spoločnosti KOSIT je byť platným členom komunity a venovať sa dobročinným projektom. Pred vianočnými sviatkami sa preto rozhodla prispieť konkrétnym finančným darom v hodnote 2 000 eur občianskemu združeniu Úsmev ako dar, ktoré poskytuje služby pre rodiny v núdzi a v Košiciach – Šaci pracuje na dokončení centra Vincentínum.

„Aby sme mohli pokračovať  na prestavbe vo vnútri budovy, potrebovali sme  zabezpečiť okná, ktoré sú pomyselným symbolom tepla, a  sme šťastní, že sme našli podporu v KOSIT-e,“ uviedol Radoslav Dráb zo spoločnosti Úsmev ako dar.Budova stará 150 rokov slúžila v minulosti ako škola a neskôr ako sociálne centrum pre chudobných. Po rekonštrukcii v nej nájdu nový domov 4 rodiny a spolu až 15 detí.

Symbolický šek si  prevzal Radoslav Dráb  z rúk generálneho riaditeľa Mariána Christenka, ktorý pri danej príležitosti povedal: „Aj v predvianočnom období sme sa rozhodli prejaviť solidaritu s ľuďmi, ktorí sa napriek svojmu neľahkému osudu nevzdávajú. Pre každého je najdôležitejšie mať  strechu nad hlavou.“

Spolupráca medzi oboma stranami nie je jednorazová. Tento rok KOSIT daroval Úsmevu ako darfinančný obnos v hodnote 1 000 eur na potravinovú pomoc pre rodiny v ťažkej životnej situácii. Ďalej prostredníctvom svojej dcérskejspoločnosti KOSIT SERVICES bezodplatne poskytol služby pri sťahovaní nábytkudo novootvoreného pracoviska na pomoc chudobným rodinám a na podporu náhradných rodín na  Kováčskej 17 v Košiciach.Naviac, v decembri spoločnosť vyhlásila finančnú zbierku medzi svojimi zamestnancami na  školné pre vysokoškoláka Vlada, ktorý sa stará o svojich súrodencov ako náhradný rodič.Zbierka potrvá do konca januára 2018.