Dvojtýždňové zatvorenie zberného dvora na Popradskej ul.
1. februára 2016
Oslávte Valentína ekologicky!
2. februára 2016

KOSIT opätovne žiada,  vodiči neparkujte pri kontajneroch!

Parkujete pri stojiskách na komunálny odpad?! Spoločnosť KOSIT neustále žiada vodičov, aby svoje vozidlá neodstavovali  priamo pri smetných nádobách,  pretože tak bránia manipulácii so zmesovým a triedeným zberom.  Doteraz KOSIT upozorňoval na alarmujúcu situáciu prostredníctvom webu a svojho FB Za čistejšie Košice. „Žiaľ situácia sa vôbec nezmenila, priemerný  výkon, ktorý musia naše posádky absolvovať počas jednej pracovnej doby je viac ako 6000  manipulácii. Ak sa však musíme aj tri krát vracať na niektoré lokality, sťažuje nám to prácu a rastie aj nespokojnosť obyvateľov ak odpad nevyvezieme včas. Ročne takto musíme opätovne zmanipulovať až 25 000 nádob“, opisuje situáciu Ján Kopernický, prevádzkový riaditeľ.

KOSIT preto prichádza s novou iniciatívou. Vodiči, ktorí porušia toto pravidlo, dostanú po novom za stierače  letáčik s výzvou, abysa to viac neopakovalo. „Zatiaľ sme nepristúpili k radikálnemu riešeniu tejto situácie, ale vodiči si musia uvedomiť, že tvoria prekážku nielen nám, ale aj záchranným a  požiarnym vozidlám a takéto vozidla môžu byť odtiahnuté.Naozaj nám už pomaly dochádza trpezlivosť, rastie počet reklamácii, za ktoré môžu len  nezodpovední motoristi a len čas ukáže, či informačné letáky zaberú.“

Zber odpadu prebieha od pondelka  do soboty v čase od 6.00 – do 18.00hod.

KOSIT túto tému komunikoval aj s povereným náčelníkom Mestskej polície Jánom Palčíkom: “Príslušníci Mestskej polície Košice aj v súčasnosti riešia státie vozidiel na komunikáciách pred stanovišťami kontajnerov na zber odpadu. Budú v tejto činnosti pokračovať, ešte intenzívnejšie kontrolovať a upozorňovať vodičov na fakt, že blokujú nielen odvoz odpadu, ale aj prípadný prejazd záchranárskych vozidiel.“