Zlatý mravec 2011, cena najlepším v odpadovom hospodárstve
4. marca 2012
VYNIESOL 121,5 KG KONTAJNER
19. marca 2012

KOSIT začal s posypom ciest

TLAČOVÁ SPRÁVA, 28.november 2011

Spoločnosť KOSIT a.s., ktorá poskytuje služby v oblasti zimnej a letnej údržby ciest už zabezpečuje štandardný výkon zimnej údržby. Počas uplynulých dní sa realizoval preventívny a aj likvidačný posyp v zmysle operačného plánu zimnej údržby podľa pokynov dispečera referátu dopravy mesta Košice. V súčasnosti sa zabezpečuje zimná údržba ôsmymi veľkými a dvoma malými posypovacími vozidlami a jedným kolesovým nakladačom. V prípade zmeny klimatických podmienok ďalšie vozidlá budú doplnené k existujúcemu stavu.
Posyp bol v týchto dňoch realizovaný hlavne v kopcovitých terénoch, na mostoch a križovatkách. Od 1.novembra prebieha nepretržitá služba v zmysle operačného plánu OP Z 2011/2012. Ako informoval hovorca spoločnosti Roland Bánhegyi „Poľadovica a mrazy, ktoré sa vyskytli cez víkend nemali žiaden vplyv na odvoz komunálneho a separovaného odpadu okrem menšieho časového posunu v obci Haniska, kde v ranných hodinách na bočných komunikáciách mali naše vozidlá problém so zjazdnosťou. Rajón však bol dokončený ešte v ten deň“.