Súťaž pre základné školy
1. apríla 2019
O exkurzie v CEV bol aj v tomto roku veľký záujem
20. júna 2019

Letná údržba komunikácii je plnom prúde

 

Po ukončenej zimnej údržbe a následného pozberu posypového materiálu po zime, spoločnosť KOSIT v týchto mesiacoch začala v našom meste s postupnou letnou údržbou komunikácii. Jej hlavnou úlohou je najmä znižovanie vplyvu prašnosti, vykonávanie preventívneho postreku proti vznikajúcej burine na  krajniciach ciest , pozberu odpadu popri komunikáciách a postupnej revízií všetkých smetných nádob vo vlastníctve alebo v správe spoločnosti KOSIT.

„Na základe požiadaviek Magistrátu mesta Košice, je letná údržba vykonávaná spoločnosťou KOSIT počas letných mesiacov v siedmych Mestských častiach – Staré mesto, Sever, Západ, Juh, Nad Jazerom, Dargovských hrdinov, sídlisko Ťahanovce a to na približne 1 700 km komunikácii. Údržba je vykonávaná na základe operatívneho riadenia dispečingom Magistrátu mesta Košice v jednotlivých mestských častiach buď strojovým zametaním a zmývaním, alebo prostredníctvom viac ako troch desiatok pracovníkov ručného dočisťovania. Pre samotný výkon letnej údržby budú používané aj multifunkčné mechanizmy, ktoré sme po prvý krát využili počas zimnej sezóny pre údržbu chodníkov.“  hovorí Michal Hrabovský, riaditeľ divízie služieb spoločnosti KOSIT a.s.

Počas horúcich letných dní je práve strojové kropenie komunikácii, najmä v centre mesta veľmi žiadanou službou, ktorá prináša okrem samotného čistenia aj zvlčenie okolitého ovzdušia. Strojovým čistením zameriava prostredníctvom svojej techniky spoločnosť KOSIT svoju činnosť aj na také detaily ako čistenie chodníkov od prilepených žuvačiek či nánosov trusu vtáctva.

Prostredníctvom pracovníkov ručného dočisťovania sa však celoročne spoločnosť KOSIT zameriava na operatívnu údržbu takých miest komunikácii, ktoré sú vzhľadom ku svojej polohe či prekážkam pre strojové čistenie nedostupné. V týchto prípadoch ide najmä o čistenie úzkych ulíc v centre mesta, podchodov, prístreškov MHD, či na komunikáciách vzhľadom ku natesno zaparkovaným autám.

Presné dátumy a lokality, na ktorých sa bude letná údržba vykonávať, budeme pre obyvateľov mesta neustále aktualizovať na našej webovej stránke www.kosit.sk a facebookovom profile Za čistejšie Košice.“ hovorí Michal Hrabovský, riaditeľ divízie služieb spoločnosti KOSIT a.s.

Počas letnej údržby, spoločnosť KOSIT vykonáva aj revíziu a postupnú výmenu nielen samotných smetných nádob a košov, ale aj postupný prelep označenia kontajnerov na komunálny či triedený zber. Práve tie sú totiž vplyvom chladného zimného počasia a ľudským zásahom znehodnotené a preto je potrebná ich výmena.

Keďže si v spoločnosti KOSIT uvedomujeme, že v meste Košice žijú aj obyvatelia hovoriaci aj iným, ako slovenským jazykom, sme sa rozhodli preto doplniť označenia kontajnerov okrem slovenčiny aj anglickým prekladom.“ hovorí Jozef Verbovský, PR manager spoločnosti KOSIT.