Ovzdušie nebolo požiarom na Divízii spracovania odpadu zamorené
19. mája 2017
Oznam
1. júna 2017

Majoritný akcionár KOSITu využil predkupné právo

Spoločnosť Wood Waste Management, 66% akcionár spoločnosti KOSIT a.s. oznámil 19.05.2017 mestu Košice, ako minoritnému akcionárovi spoločnosti KOSIT a. s., svoj zámer využiť predkupné právo na 29% podiel v spoločnosti KOSIT a.s.

Spoločnosť Wood Waste Management, 66% akcionár spoločnosti KOSIT a.s. oznámil 19.05.2017 mestu Košice, ako minoritnému akcionárovi spoločnosti KOSIT a. s., svoj zámer využiť predkupné právo na 29% podiel v spoločnosti KOSIT a.s.

Mesto Košice vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na odpredaj 29% balíka akcií dňa 31.01.2017 a najvyššiu ponuku predložila spoločnosť AVE SR Východ.

„Výška ponúknutej sumy za 29% akcií zo strany AVE SR Východ („AVE“) nás prekvapila, keďže sme považovali ponuku KOSIT a.s. za férovú a neboli nám zrejmé motívy záujmu spoločnosti AVE. Po rokovaniach s predstaviteľmi AVE sme však dospeli k názoru, že by záujmy nového akcionár nekorešpondovali so strategickým cieľom oboch doterajších majiteľov spoločnosti. Preto sme sa rozhodli aj napriek vyššej kúpnej cene za akcie využiť predkupné právo zakotvené v stanovách spoločnosti KOSIT a. s.,“ uviedol dnes Ľubomír Šoltýs, predseda predstavenstva spoločnosti KOSIT a Wood & Company.