KOSIT získal čestné uznanie Zelená firma
15. apríla 2013
Vyhodnotenie súťaže O naj „coolovejší“ EKO program
17. apríla 2013

MŽP chce podporiť výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov

(odpady-portal.sk, 14. 4. 2013)

V najbližších dňoch by mala byť schválená novela vyhlášky č. 126/2004 Z.z. Z nej vyplýva, že odborný posudok bude vláda vyžadovať aj na preukázanie energetickej účinnosti spaľovne odpadov, ktorá spaľuje komunálne odpady činnosťou zhodnocovania odpadov R1, alebo ktorá žiada o povolenie spaľovať komunálne odpady touto činnosťou. Ministerstvo očakáva, že existujúce spaľovne ostanú zaradené ako zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

„V prípade, že jestvujúce spaľovne nebudú spĺňať energetickú účinnosť podľa vyhlášky, tak budú považované za zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Tým by sa dostali na úroveň skládkovania,“ uviedol riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva MŽP SR Ján Ščerbák na minulotýždňovom seminári o energetickom zhodnocovaní odpadov.

Seminár, ktorý zorganizovalo združenie ASPEK (Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku), sa uskutočnil v stredu 10. apríla v rámci trhu CONECO/RACIOENERGIA.

Pokračovanie textu: odpady-portal.sk