Teplo na budúci rok mierne zdražie
10. decembra 2012
Hlavným faktorom ceny je aj kondícia ekonomiky
10. decembra 2012

Na slovenskom energetickom trhu prežijú len silné firmy

V najbližších rokoch dôjde k vyčisteniu nášho energetického trhu. Malé a neseriózne firmy zaniknú a zostanú len spoločnosti ponúkajúce komplexné služby, myslí si výrobno‑obchodný riaditeľ skupiny GGE Miroslav Struž.
Od čoho budú závisieť ceny na budúci rok?
Ceny plynu a elektriny sa odvíjajú od cien týchto komodít na burze. V súčasnosti sa na burze obchoduje aj s rokom 2013 a tieto ceny sú len minimálne vyššie, ako sú ceny pre rok 2012. Burzové ceny by sa mali udržať v pásme tohtoročných cien. Pri plyne je však možné očakávať aj mierny pokles, čo vo veľkej miere závisí od stability eurozóny a kurzu (EUR/USD) a od svetových cien ropy. Taktiež je veľmi dôležitá celková geopolitická situácia, a to najmä na Blízkom východe. Pri elektrine už nie je veľký priestor na ďalší výrazný pokles. Pri dodávkach energií pre firmy je trh s energiami liberalizovaný už dlhšie, a preto je aj konkurencia v tomto segmente vyššia. Pri domácnostiach očakávame, že kvôli novoprijatému zákonu o energetike sa tento trh ešte viac otvorí.
Ako zohľadníte vyššiu daň z príjmov, mimoriadne odvody v rámci úsporného balíka vlády na budúci rok?
Analyzujeme aké dosahy bude mať nová legislatíva na naše fungovanie. GGE v posledných rokoch rástla a tento trend sa budeme snažiť naďalej udržať. Preto neplánujeme prepúšťanie alebo znižovanie miezd. Špičkoví odborníci, ktorí u nás pracujú, sú pre nás to najdôležitejšie.
V čom máte lepšie služby ako vaša konkurencia?
Predovšetkým ponúkame komplexné služby, pretože máme v skupine integrovaných viacero firiem z rôznych oblastí energetiky. Veľkou výhodou takejto integrácie je, že chápeme úplne detailne potreby každého subjektu v reťazci. Teda od obchodníka (ELGAS), ktorý musí niekde nakúpiť energie ‑ plyn, cez výrobcu elektriny a tepla (Prevádzkovatelia PPC, KGJ, CZT), ktorý ich zase nakupuje od obchodníka a musí sa snažiť zachovať svoju cenovú konkurencieschopnosť pri dodávke elektriny či tepla. Zároveň ako prevádzkovateľ systémov CZT (Teplo GGE) chápeme aj potreby a problémy toho síce najmenšieho, ale možno aj najdôležitejšieho v reťazci, koncového odberateľa ‑ domácnosti.
Začína byť náš trh pomaly nasýtený menšími energetickými hráčmi?
Áno, myslíme si, že trh s menšími energetickými hráčmi už je nasýtený. Na trh prichádzajú v súčasnosti už skôr väčší hráči zo zahraničia, prípadne firmy rozširujú svoje portfóliá. Očakávame, že aj na základe novej legislatívy dôjde k vyčisteniu a stabilizácii trhu. Menšie firmy s malým počtom zákazníkov, ako aj menej seriózne firmy z trhu zmiznú. Určite to pomôže trhu a hlavne zákazníkom.
Ako by ste zhodnotili budúcnosť energetiky na Slovensku?
Zdroje vyrábajúce energie z uhlia, či iných emisné intenzívnych primárnych palív, budú musieť prejsť na emisné menej náročné palivá ‑ plyn alebo biomasu. Brusel zo svojich nárokov v oblasti environmentálnej politiky nespustí. My to vidíme na našich tepelných hospodárstvach, kde sme za posledné roky vybudovali moderné, efektívne a environmentálne kvalitnejšie zdroje v Považskej Bystrici, Dunajskej Strede, Devínskej Novej Vsi. Ekologické výrobné zdroje sme rozšírili aj našou najnovšou akvizíciou v Snine, kde vyrábame elektrinu a teplo na báze spaľovania drevnej štiepky.
A ktoré zdroje majú zmysel?
Obnoviteľné zdroje energií, pokiaľ sú využívané rozumne. Biomasa má potenciál v teplárenstve, navyše pre Slovensko, ktoré má tradične kvalitné lesné hospodárstvo, skrýva aj potenciál v oblasti zamestnanosti a ekonomického rastu.
MIROSLAV STRUŽ
V roku 2003 pôsobil ako vedúci elektroenergetického dispečingu v spoločnosti ZSE, neskôr sa stal vedúcim úseku stratégie distribučnej siete. Od roku 2009 zastával funkciu riaditeľa sekcie podporných služieb v spoločnosti Bratislavská teplárenská a od roku 2011 je výrobno‑obchodným riaditeľom v GGE, pod ktorú patrí napríklad spoločnosť Elgas.
GGE
Podniká ako strategická investičná spoločnosť v energetike. Pôsobí v oblasti výroby a dodávky tepla, elektriny a plynu. Je tretím najväčším dodávateľom plynu na Slovensku. Venuje sa aj projektovaniu, inžinieringu a realizácii energetických projektov.
(30.11.2012; Hospodárske noviny; príloha energetika 2012, s. 8; ‑)