Hľadáme múzy v Botanickej záhrade
13. augusta 2015
Centrum environmentálnej výchovy je miestom kvalitnej exkurzie o odpade!
3. septembra 2015

Nadácia KOSIT štartuje novú súťaž o zaujímavé ceny!

Nadácia KOSIT a.s. a partneri (KOSIT a.s. a Mesto Košice) vyhlasujú súťaž vo fotografovaní momentov zo života ľudí a odpadu v Košiciach. Poslaním súťaže „Odpadky a Košičania v objektíve“ je upozorniť na problémy, ktoré súvisia so vznikom tzv. čiernych skládok, pribúdaním odpadových zložiek ako aj množstva objemného, nebezpečného a triedeného odpadu. Súťaž je súčasťou veľkej košickej kampane roka cielenej na všetky zodpovedné orgány v oblasti ochrany životného prostredia, ale najmä verejnosti. Súťaže sa budú môcť zúčastniť deti aj dospelí, nakoľko partneri zvážili 2 súťažné kategórie.

„Stačí ak nám súťažiaci v danom termíne a na základe Štatútu súťaže zašlú fotografie, ktoré budú zachytávať pozoruhodné situácie pri práci smetiarov, čierne skládky, upozornia na správanie sa ľudí na promenáde či mestských uliciach,“ podáva vysvetlenie Ing. Jana Končeková, riaditeľka Nadácie KOSIT .

„Chceme sa pozrieť očami Košičanov na ich mesto. Veríme, že tak vznikne mnoho podnetov na úvahy o vlastných návykoch a šanca mnohé zmeniť,“ tvrdí jeden z partnerov projektu, Ing. Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT a.s.

To najlepšie čo vznikne vystavíme na Magistráte Mesta Košice prípadne aj v iných prezentačných priestoroch.

„Veríme, že súťaž zaujme širokú verejnosť, vrátane detí a mládeže. Tieto fotky budú raz historickou pripomienkou toho, čo sa nám spoločne podarilo dosiahnuť v snahe o zlepšenie života v našom krásnom meste Košice,“ dodáva primátor Richard Raši.

Nadácia KOSIT a jej partneri finančne odmenia zapojených Košičanov do foto súťaže.
Viac informácií nájdete na web stránkach: www.nadaciakosit.org; www.kosit.sk; www.kosice.sk

O Nadácii KOSIT
Nadácia KOSIT je mimovládna organizácia, ktorú v roku 2010 založila spoločnosť KOSIT a.s. za účelom podpory tretieho sektora zvlášť v oblasti environmentálnej výchovy. Okrem finančnej podpory Nadácia KOSIT realizuje svoje vlastné projekty ako sú Škôlka Ježka Separka (za svoju komplexnosť si vyslúžil Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2011), MDD s materskými školami, letný EKOtábor či vzdelávanie seniorov a väzňov. Partnerský projekt EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika priniesol nadácii a jej partnerom Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2014.

Prihláška do súťaže
Štatút fotosúťaže
Dodatok k fotosúťaži