Do roku 2016 bude reforma odpadového hospodárstva. Sľubuje vláda v národnom programe reforiem
4. apríla 2013
Terasa zamkne kontajnery na kľúč
12. apríla 2013

Nadácia Pontis rozdala ocenenia Via Bona Slovakia

Víťazi si dnes prevzali ocenenia v 7 kategóriách počas galavečera v Refinery Galllery v Bratislave.
Bratislava 11. apríla (TERAZ.sk) ‑ Nadácia Pontis rozdala ocenenia Via Bona Slovakia za najlepšie projekty firiem v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania za rok 2012. Víťazmi hlavných cien sa stali spoločnosti Embraco Slovakia a ABB.
Víťazi si dnes prevzali ocenenia Via Bona Slovakia v 7 kategóriách počas galavečera v Refinery Galllery v Bratislave. Hodnotiaca komisia zložená z ľudí z firiem, neziskového sektora, štátnej sféry, zo školstva i z médií, posudzovala 65 nominácií.
Hlavnú cenu Zodpovedná veľká firma roka 2012 za nediskriminačný a nekorupčný prístup k biznisu založený na rovnosti šancí, mnohé dobrovoľnícke aktivity a spoluprácu so školami v regióne získala spoločnosť Embraco Slovakia. „Medzi strojárskymi, obzvlášť výrobnými podnikmi situovanými mimo západného Slovenska sú naše aktivity na poli zodpovedného podnikania skôr výnimočné. Dôvodom je akceptácia slovenských špecifík a rešpekt, ktorý si Slováci svojím prístupom k práci a životu získali u predstaviteľov materskej korporácie Embraco,“ hovorí Gabriela Vlková z oddelenia komunikácie a spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Embraco Slovakia.
Technický podnik s ľudskou tvárou
Cenu Zodpovedná malá alebo stredná firma roka 2012 získala spoločnosť ABB, ktorá sa intenzívne venuje etike v podnikaní, ochrane zdravia zamestnancov, životnému prostrediu a spolupracuje s miestnymi komunitami cez neziskové organizácie. Firma verí, že svet technológií by mal ísť zelenšou cestou. „Napriek tomu, že sme technický podnik, chceme si zachovať ľudskú tvár a uvedomujeme si, že pôsobíme v komunite. V posledných rokoch sa nám podarilo prejsť z finančnej podpory neziskových organizácií aj k zanieteniu zamestnancov a ich zapojeniu sa do dobrovoľníctva,“ vymenúva Eva Hipšová, manažérka pre marketing a komunikáciu ABB na Slovensku.
Hodnotiaca komisia udelila aj Čestné uznanie Agentúre Manna za inšpiratívny prístup k zamestnávaniu zdravotne postihnutých ľudí. Agentúra Manna má štatút chránenej dielne. Venuje sa výrobe a predaju cukrárenských výrobkov, bio a fair trade produktov a od tohto roku aj príprave bezlepkovej stravy. Má 3 vlastné cafeterie a zamestnáva 50 percent zamestnancov so zdravotným postihnutím z celkového počtu 20 zamestnancov.
Komisia neudelila ceny vo všetkých kategóriách
Cenu v kategórií Zelená firma sa komisia rozhodla neudeliť. Čestné uznanie však získala spoločnosť Kosit za komplexný a trvalo udržateľný prístup k zhodnocovaniu odpadu a za snahu o čo najefektívnejšie spracovanie odpadu.
V kategórii Skvelý zamestnávateľ získala ocenenie Via Bona Slovakia spoločnosť Mondi SCP za projekt Tri generácie, ktorý predstavuje ucelený systém výhod nielen pre zamestnancov a ich rodiny, ale aj pre bývalých zamestnancov a komunitu v Ružomberku. V tejto kategórií si odniesla Čestné uznanie spoločnosť T‑Systems Slovakia za podporu kreatívnych mimopracovných aktivít zamestnancov a work life coaching.
Prozákazníckou firmou roka 2012 sa stala spoločnosť Tesco Stores SR za projekt Potraviny domov. Ide o inovatívnu službu, prostredníctvom ktorej si ľudia môžu objednávať tovar cez e‑shop. V oblasti firemnej filantropie Nadácia Pontis ocenila tri firmy. Podporovateľom dobrovoľníctva sa stala spoločnosť Embraco Slovakia, ktorá má svoj dobrovoľnícky tím z radov zamestnancov. Ocenenie Dobrý partner komunity si za originálny projekt Veselé zúbky odniesla spoločnosť drogerie markt. Spoločnosť v rámci sociálnej kampane učila deti a ich rodičov, ako si správne čistiť zuby.
Dve firmy budú Slovensko zastupovať v Bruseli
Nadácia Pontis počas galavečera vyhlásila aj spoločnosti, ktoré bude Slovensko zastupovať na European CSR Award v Bruseli.
V kategórii Partnerstvá veľkých firiem postúpili Slovenské elektrárne za dlhoročnú podporu riešenia témy bezdomovectva na Slovensku.
Okrem organizácie Depaul Slovensko, ktorá prevádzkuje nízkoprahové zariadenia pre ľudí bez domova, podporujú aj Divadlo bez domova a občianske združenie Proti prúdu, ktoré vydáva pouličný časopis Nota Bene.
V kategórii Partnerstvá malých a stredných firiem postupuje firma SK_NIC s projektom Ľudia ľuďom, ktorý vytvorila spoločne s Centrom pre filantropiu. Ide o portál, cez ktorý môžu darcovia podporovať ľudí v núdzi, neziskové organizácie, umelcov, nadácie a samosprávy.

Zdroj: 11.04.2013; www.teraz.sk; s. ‑; TASR