Súťaž pre školy – Vrchnakománia 2018
20. apríla 2018
Kompostér zdarma pre Košičanov
31. júla 2018

Nehasené vápno do komunálneho odpadu nepatrí. Hrozí totiž nebezpečenstvo požiaru.

Nehasené vápno (alebo inak oxid vápenatý) je nehorľavou látkou, ktorá však pri kontakte s vodou (jeho hasením), reaguje vysokým teplom. To môže spôsobiť zapálenie iných horľavých látok v jeho blízkosti.

Nesprávnou likvidáciou zvyškov týchto materiálov stavby (napríklad vyhodením nespotrebovaného vreca do kontajnera určeného na komunálny odpad) a kontaktu už s malým množstvom vody (napríklad dažďom či vysokou vlhkosťou), hrozí riziko požiaru či už samotného kontajnera odpadu, pri manipulácii s odpadom v spaľovni, alebo priamo skládke komunálneho odpadu. Ohrozuje sa tým nielen majetok, ale aj život a zdravie okolitého obyvateľstva.

Týmto Vás chceme upozorniť na neprípustnosť vyhadzovania zvyškov nehaseného vápna do nádob určených na komunálny odpad a na riziká s tým spojené.

 

Ako správne zlikvidovať zvyšky nehaseného vápna?

Zvyšky nehaseného vápna je potrebné zabaliť do pevného plastového vreca, ktoré je označené nápisom „ nehasené vápno“ a priviesť na príslušný zberný dvor vo Vašom okolí.

 

Odpad zo stavieb nepatrí do komunálneho odpadu

Treba mať na pamäti, že samotný odpad zo stavieb je vo veľkej miere možné recyklovať a znovu využiť pre jeho ďalší účel. Stavebný odpad nie je možné z komunálneho odpadu oddeliť a takto znehodnotená zmes je vhodná len pre uloženie na skládku odpadu.

Rovnako je dôležité zdôrazniť, že zmes komunálneho odpadu spolu so stavebným materiálom má v prípade jeho energetického zhodnotenia podstatne nižšiu energetickú výdatnosť, kontajner s odpadom je ťažší a manipulácia s ním náročnejšia.

 

Reakciu neháseného vápna s vodou si môžete pozrieť v nasledujúcom videu.