Nadácia KOSIT vyráža na turné s EKOknihou a príde aj do Popradu!
18. marca 2015
Veľkonočné sviatky
30. marca 2015

Nezodpovedný prístup záhradkárov

V stredu, v popoludňajších hodinách, bol na Spaľovňu v Kokšov-Bakši privezený veľkorozmerný odpad zo záhrad. Odpad bol uložený na vonkajšiu izolovanú plochu na to určenú, ktorá slúži na jeho dotriedenie ešte pred samotným naložením do drviča a následne do zásobníka odpadu.

26. marec 2015 – V stredu v popoludňajších hodinách bol na Spaľovňu v Kokšov-Bakši privezený veľkorozmerný odpad zo záhrad.  Odpad bol uložený na vonkajšiu izolovanú plochu na to určenú, ktorá slúži na jeho dotriedenie ešte pred samotným naložením do drviča a následne do zásobníka odpadu.  Po niekoľkých hodinách sa odpad vznietil, čo znamená, že bol už dovezený v tlejúcom stave. 

Pracovníci KOSIT-u sa snažili požiar svojpomocne uhasiť. Po 21h bol privolaný Hasičský a záchranný zbor na pomoc. Tri hasičské posádky mali túto situáciu hneď pod kontrolou. Požiar nespôsobil žiadnu škodu na majetku spoločnosti.  „Nakoľko sa táto situácia pravidelne opakuje, dovolili by sme si vyzvať obyvateľov, aby nepodceňovali následné riziko požiaru tým, že do kontajnerov v meste a v záhradkárskych zónach sypú neuhasený odpad z jarného upratovania alebo inej činnosti,“ upozorňuje Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT-u.