Riaditeľ Kositu: Košičania nemajú najdrahší odpad
10. apríla 2017
KOSIT sa sústredí na predaj akcií, nie na politické a konkurenčné hry
13. apríla 2017

Nová akvizícia spoločnosti KOSIT a.s.

Košice, 12. 4. 2017 – Spoločnosť KOSIT a.s. nadobudla prostredníctvom spoločnosti TMHC a.s. 66,18% akcií spoločnosti OZÓN Hanušovce, a.s., 63,75% obchodný podiel v spoločnosti OZOR, s.r.o. a 90% akcií spoločnosti DUTEKO, a.s. od skupiny DÚHA.

Predmetné spoločnosti sú vlastníkmi a prevádzkovateľmi skládok tuhého komunálneho odpadu v Hanušovciach nad Topľou a vo Veľkých Ozorovciach ako aj prevádzkovateľmi prekladiska odpadu v Cemjate pri Prešove.

Dňa 12.4.2017 boli do výkonných a kontrolných orgánov predmetných spoločností vymenovaní nominanti spoločnosti KOSIT, čím KOSIT získal kontrolu nad týmito spoločnosťami.

„Táto transakcia je súčasťou stratégie spoločnosti KOSIT a.s. rozširovať svoje pôsobenie na Slovensku a diverzifikovať portfólio zákazníkov a tým posilňovať dlhodobo udržateľný rozvoj spoločnosti a stabilitu cien pre svojho hlavného zákazníka – Mesto Košice, a to prostredníctvom budovania synergických efektov a využitia plného potenciálu spoločnosti so sídlom v Košiciach“, dodáva Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT-u.