Letná údržba komunikácii je plnom prúde
30. mája 2019
Umývanie nádob v našom meste
21. júna 2019

O exkurzie v CEV bol aj v tomto roku veľký záujem

 

Spoločnosť KOSIT a.s. sa dlhodobo venuje vo svojich aktivitách environmentálnej výchove širokej verejnosti. Už v roku 2007 spoločnosť založila Centrum environmentálnej výchovy (CEV), ktoré ponúka zážitkové vzdelávanie detí, mládeže ale aj dospelých v oblasti ochrany životného prostredia, spracovania a zhodnocovania odpadu.

Základom zážitkového ekovýchovného programu centra je hravým spôsobom vzbudiť v deťoch a mládeži emócie vo vzťahu k ochrane životného prostredia. Jeho súčasťou je taktiež aj exkurzia po prevádzke Zariadenia na energetické využitie odpadov s odborným výkladom o službách a moderných technológiách v odpadovom hospodárstve. V tomto školskom roku 2018/2019 navštívilo centrum viac ako 5 500 detí z miest ako Košice, Humenné, Michalovce, Prešov či iné. 

Vzdelávanie v oblasti moderných spôsoboch spracovania a zhodnocovania odpadov predstavuje dôležitú súčasť práce spoločnosti KOSIT. Slovensko je totiž z hľadiska úrovne triedenia odpadov a recyklácie komunálnych odpadov jedna z najhorších krajín EÚ a zmeniť to môže práve dlhodobá a systematická práca s deťmi a mládežou“, povedal generálny riaditeľ Ing. Marián Christenko.

Centrum environmentálnej výchovy je dlhodobo podporované aj spoločnosťou NATUR-PACK, ktorá od roku 2016 v plnej miere financuje prepravné náklady autobusovou dopravou z určeného miesta návštevníkmi centra.

Centrum environmentálnej výchovy spoločnosti KOSIT považujeme za mimoriadne významný  vzdelávací projekt s obrovským dosahom zvyšovanie environmentálneho povedomia a to nielen v meste Košice. Myslíme si, že práve pre svoju ponuku programu sa tak stala vzorovým ekovýchovným centrom a sme presvedčení, že podobne ako v prípade Bratislavy, bude inšpiráciou aj pre ďalšie samosprávy“, uviedol Marek Brinzík, PR manager spoločnosti NATUR-PACK.

Program Centra environmentálnej výchovy prešiel v tomto roku miernou obmenou. V spolupráci s neziskovou organizáciou EVIANA, ktorá patrí medzi priekopnícke organizácie v oblasti zážitkovej výchovy, vytvorilo centrum svoj program tak, aby boli deti do problematiky tvorby a spracovania odpadov ešte viac vtiahnuté.

 

Referencie učiteľov hovoria za všetko

Animačný program spojený s tvorivými dielňami a snaha o čo najzaujímavejšiu formu prezentácie prináša svoje ovocie.

Boli tu veľmi krásne pripravené aktivity pre žiakov 3 ročníka.  Deti sa vhodnou formou naučia ako majú odpad triediť a chrániť našu prírodu“, uviedla Mgr. Beáta Kráľová zo ZŠ L. Novomeského v Košiciach.

Jej kolegyňa PaedDr. Gabriela  Hurová sa domnieva, že táto zážitková forma vyučovania zanecháva stopu v duši detí a je podnetná aj pre samotné učiteľky. „Verím, že si tento deň deti dobre zapamätajú a nebudú ľahostajné k životnému prostrediu“.

Bola tu príjemná atmosféra, získali sme informácie o nových technológiách a výborne bolo, že prednáška bola doplnená spoznávaním materiálov rôznymi zmyslami. Sme veľmi radi, že sme mohli navštíviť samotnú prevádzku. Zašli sme na Odškvarovňu, triediace linky na papier a plasty/ kovy, videli sme celú  Divíziu zhodnocovania odpadu. A okorenené to bolo celé hrami, ktoré boli primerané  veku“, zdôraznili a  Mgr. Jana Vozáriková a RNDr. Ingrid Milotová  zo ZŠ Polianska v Košiciach. 

 

S výchovou verejnosti v odpadovom hospodárstve a environmentálnej oblasti však KOSIT neostáva len v Košiciach.

Počas týchto prázdnin vyrazíme na cesty a stretneme sa s mini na podujatiach ako Festival Za 7 horami v Liptovskom Jáne, na viacerých podujatiach v rámci dní mesta či na hudobnom festivale GRAPE v Piešťanoch“ informoval  Marketing a PR manager Jozef Verbovský.