Divízia zhodnocovania odpadov

Zariadenie na zber odpadov


 

Preprava odpadov do zariadenia na zber odpadov nepresahujúca obvod mesta Košice

K stiahnutiu:
Preprava odpadov: OU-KE-OSZP3-2016/027728 (zo dňa 30.6.2016)
1. zmena:  OU-KE-OSZP3-2018/050026 (zo dňa 04.12.2018)
2. zmena: OU-KE-OSZP3-2019/036515 (zo dňa 17.7.2019)

 

Krajská preprava z celého územia SR

K stiahnutiu:
Preprava odpadov: OU-KE-OSZP2-2016/009002 (zo dňa 01.02.2016)
1. zmena: OU-KE-OSZP2-2018/045322 (zo dňa 13.12.2018)
2. zmena: OU-KE-OSZP3-2019/038097 (zo dňa 05.08.2019)

 

Potvrdenia o registrácii