EAST PAPER

East Paper, spol. s r.o.
Prevádzka Košice

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – lisovaním

Prevádzkový poriadok zaradenia:

K stiahnutiu:
OU-KE-OSZP3-2021/01747-004 (zo dňa 17.5.2021)

East Paper, spol. s r.o.
Prevádzka Prešov

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – lisovaním