Rok 2018

Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)
Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR

Linka kotla K1 je od 1.2. 2018 do 30.06.2019 v skúšobnej prevádzke po rekonštrukcii zariadenia na čistenie spalín.

Linka kotla K2:

Január


Február


Marec


Apríl


Máj


Jún


Júl


August


September


Október


November


December


Sumár za rok 2018