Integrovaný manažérsky systém

KOSIT a.s. je moderná spoločnosť, ktorá dokáže poskytovať široké portfólio služieb v oblasti odpadového hospodárstva, pre verejný aj súkromný sektor, často nenahraditeľné pre občana a organizácie, stavajúc do stredu svojho záujmu ochranu zdravia človeka a jeho prostredia. Cieľom je vytvorenie rovnováhy medzi činnosťou človeka a kvalitou životného prostredia pri materiálovom a energetickom zhodnotení odpadu.

Vrcholový manažment KOSIT a.s. v rámci svojich strategických podnikateľských aktivít SLUŽBY A TECHNOLÓGIE PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE sa zaväzuje neustále rozvíjať efektívnosť integrovaného manažérskeho systému podľa požiadaviek noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.
 


 
Spoločnosť KOSIT a.s. je držiteľom certifikátov:
 

 
Spoločnosť KOSIT WEST s.r.o. je držiteľom certifikátov:
 

 
Spoločnosť KOSIT SERVICES s.r.o. je držiteľom certifikátov:
 


 
Spoločnosť OZÓN Hanušovce a.s. je držiteľom certifikátov: