KOSIT WEST

Prevádzka KOSIT WEST s. r. o.:

Cez panské 4006/5
949 01 Nitra
(Prologis Hala DC1 – priemyselný park Nitra)

E-mail:
kositwest@kosit.sk

Registrácia KOSIT WEST s. r. o.:

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov:

Zariadenie na zber odpadov:

Prepravné povolenia:

 

Spoločnosť KOSIT WEST s. r. o. je držiteľom certifikátov:

  • certifikát ISO 9001:2015 (v prílohe)
  • certifikát ISO 14001:2015 (v prílohe)
  • certifikát ISO 45001:2018  (v prílohe)