Skládky

OZOR, s.r.o.

Integrované povolenia (na stiahnutie):
č: 1576/109-OIPK/2004-Be/75 006 01 03 (zo dňa 14.10.2004)
č: 6220-19472/2010/Mil/750060103/Z3 (zo dňa 24.6.2010)
č: 7322-37750/2012/Mil,Mer/750060103/Z4 (zo dňa 18.1.2012)
č: 6123-16167/2012/Mil/750060103/Z5 (zo dňa 07.06.2012)
č: 6946-27099/2012/Mil,Mer/750060103/Z6 (zo dňa 28.09.2012)
č: 13183710/2015/Hut/750060103/Z7 (zo dňa 09.02.2015)
č: 3303-13847/2015/Hut/750060103/Z8-Z (zo dňa 13.05.2015)
č: 5529-23043/Hut/750060103/Z9 (zo dňa 07.08.2015)
č: 3994-16135/2018/Ant/750060103/Z10 (zo dňa 13.06.2018)

 

KOSIT Jasov s.r.o.


 

OZÓN Hanušovce, a.s.


 

REMKO Sírnik s.r.o.


 

REMKO Sírnik s.r.o. (Humenné)