Vážený zákazník, vyberte si zo širokej ponuky našich služieb. Vybavte svoju objednávku rýchlo a pohodlne s našimi špecialistami na odpadové hospodárstvo. Kontaktujte nás na obchod@kosit.sk, alebo telefonicky 055/7270 744, kde sa Vám budeme radi venovať.​

Objednávkové formuláre na stiahnutie vo formáte .pdf

 

Formulár slúži na objednanie služieb komplexného nakladania s odpadom (prenájmom kontajnera, odvoz a zneškodnenie / zhodnotenie odpadu).

 

Formulár slúži na objednanie služieb komplexného nakladania s odpadom, v prípade že vlastníte alebo máte v prenájme vlastný kontajner (odvoz a zneškodnenie / zhodnotenie odpadu).

 

Formulár slúži na objednanie rozšírených služieb napríklad ako prenájom mobilného WC, letná a zimná údržba (sezónne strojové a ručné čistenie komunikácií), legislatívneho poradenstva a iných služieb spoločnosti.