Objednávka

OBJEDNÁVKA - Prenájom kontajnera na manipuláciu s odpadom

Napíšte katalóg. číslo odpadu (v prípade nebezpečného odpadu (NO) aj „Y“ kód). Ak nepoznáte kód, vymenujte zložky odpadu:

Rôzne druhy odpadov (O1 - O4) nie je možné vzájomne miešať.

Popis objednávanej služby (S1-S7)

S1 - DODANIE prázdneho kontajnera:

Naloženie plného kontajnera – vyprázdnenie – vrátenie prázdneho

Privezenie prázdneho a vyzdvihnutie plného kontajnera

Vyzdvihnutie a odvoz kontajnera

Vpíšte počet kusov kontajnerov objednaných na manipuláciu podľa typu VKK/VOK. Napíšte číslo kontajnera, ktorý je určený na manipuláciu pri službe S2-S5.

Kontajner vhodný na odpady: O1a, O1b, O2, O3, O4

Kontajner vhodný na odpady: O1a, O2, O3, O4

Kontajner vhodný na odpady: O1a, O1b, O2,O3, O4

Kontajner vhodný na odpady: O1a, O2, O3,O4

Kontajner vhodný na odpady: O1a, O2,O3,O4
* V prípade, ak sa deklarovaný odpad nezhoduje so skutočným odpadom, spoločnosť KOSIT a.s. je oprávnená pre klasifikovať tento odpad na zmiešaný odpad, t.j. musí sa vykonať zhromažďovanie a triedenie (ne)spáliteľného odpadu a objednávateľ je povinný uhradiť dodatočné náklady s tým spojené, v súlade s cenníkom spoločnosti KOSIT a.s.. Spoločnosť KOSIT a.s. môže taktiež odmietnuť prevzatie a prepravu takéhoto odpadu, o čom ihneď informuje objednávateľa.

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje FO (obyvateľ)

Fakturačné údaje FO/PO podnikateľ

Všeobecné ochodné podmienky

Po obdržaní Vašej nezáväznej objednávky Vás zamestnanci KOSIT budú kontaktovať v priebehu 24 hodín v pracovných dňoch od pondelka do soboty.

OBJEDNÁVKA služieb pri manipulácii so zákazníckym kontajnerom

Napíšte katalóg. číslo odpadu (v prípade NO aj "Y" kód), ak kód nepoznáte, vymenujte zložky odpadu:

Rôzne druhy odpadov (O1 - O4) nie je možné vzájomne miešať.

Popis objednávanej služby (VS1-VS2):

VS1 - VYPRÁZDNENIE a VRÁTENIE kontajnera:

* V prípade, ak sa deklarovaný odpad nezhoduje so skutočným odpadom, spoločnosť KOSIT a.s. je oprávnená pre klasifikovať tento odpad na zmiešaný odpad, t.j. musí sa vykonať zhromažďovanie a triedenie (ne)spáliteľného odpadu a objednávateľ je povinný uhradiť dodatočné náklady s tým spojené, v súlade s cenníkom spoločnosti KOSIT a.s.. Spoločnosť KOSIT a.s. môže taktiež odmietnuť prevzatie a prepravu takéhoto odpadu, o čom ihneď informuje objednávateľa.

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje FO (obyvateľ)

Fakturačné údaje FO/PO podnikateľ

Všeobecné ochodné podmienky

Po obdržaní Vašej nezáväznej objednávky Vás zamestnanci KOSIT budú kontaktovať v priebehu 24 hodín v pracovných dňoch od pondelka do soboty.

OBJEDNÁVKA
1 - Prenájom WC,
2 - Letná a zimná údržba,
3 - Legislatívne poradenstvo,
4 – Triedený zber,
5 - Iné (kosenie, sťahovanie, odvoz nepotrebného odpadu)

1 - Prenájom mobilného WC

WC1 - DODANIE mobilného WC:

2 - Letná a zimná údržba komunikácí (LZU 1-5). V prípade záujmu zaškrtnite políčko a vyplňte potrebné informácie.

LZU - Dátum a čas DODANIA služby:

3 - Legislatívne poradenstvo (odpady, voda, vzduch, pôda). V prípade záujmu zaškrtnite políčko a vyplňte potrebné informácie.

4 – Triedený zber V prípade záujmu zaškrtnite políčko a vyplňte potrebné informácie.

5 - Iné (kosenie, sťahovanie, odvoz nepotrebného odpadu). V prípade záujmu zaškrtnite políčko a vyplňte potrebné informácie.

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje FO (obyvateľ)

Fakturačné údaje FO/PO podnikateľ

Všeobecné ochodné podmienky

Po obdržaní Vašej nezáväznej objednávky Vás zamestnanci KOSIT budú kontaktovať v priebehu 24 hodín v pracovných dňoch od pondelka do soboty.