Prijaté obmedzenia pre externých partnerov
16. marca 2020
Zberné dvory ostávajú v prevádzke
19. marca 2020

Obmedzenie služieb pre mesto Košice

V súvislosti s epidémiou koronavírusu a jej dopadov na služby poskytované našou spoločnosťou pre Mesto Košice, je spoločnosť KOSIT a.s. po dohode s mestom Košice nútená v rámci preventívnych opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu a zníženia rizika nakazenia svojich zamestnancov, pristúpiť k obmedzeniu až zrušeniu služieb nakladania s odpadmi, pri ktorých dochádza k priamemu kontaktu našich zamestnancov s odpadom.

Vzhľadom na uvedené s účinnosťou od 17.03. 2020 do 31.3.2020 nebudeme zabezpečovať zber a zvoz objemného odpadu. Uvedené sa týka celoročného upratovania a taktiež zberu z rekreačných a chatových oblastí, alebo záhradkárskych lokalít. Z uvedeného dôvodu dôjde k stiahnutiu všetkých kontajnerov určených na objemný zber.

Tieto opatrenia sú nevyhnutné pre zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci zamestnancov spoločnosti KOSIT a.s. Našim cieľom je ochrániť našich zamestnancov tak, aby bol naďalej v meste Košice bez prerušenia zabezpečený zber zmesového komunálneho odpadu.

Verejnosť prosíme o pochopenie a trpezlivosť.