Jarné upratovanie v Košiciach

Už po šiestykrát spoločnosť KOSIT oslovila zástupcov všetkých mestských častí s ponukou spolupráce na veľkej dobrovoľníckej akcii v našom meste.

„Po úspechu predchádzajúcich ročníkov organizovaných akcií, pri ktorých obyvatelia neváhajú na úkor vlastného voľného času zveľadiť okolie svojho bydliska, sme sa rozhodli upratovanie v Košiciach podporiť i v tomto roku. Využiť ponúkanú materiálno-technickú podporu pri organizácii upratovania plánuje vo svojej mestskej časti až 21 z oslovených starostiek a starostov. Tento záujem nás veľmi teší a svedčí o tom, že miestne samosprávy reflektujú na požiadavky obyvateľov, čo sa kvality a čistoty prostredia týka.“  hovorí generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT, Ing. Marián Christenko.

 

 

Na aktivity šiesteho ročníka upratovania v Košiciach vyčlenila spoločnosť KOSIT sumu 11 000 €. Každá mestská časť mala možnosť prejaviť záujem o príspevok vo výške 500 € na materiálno – technické zabezpečenie.

„V hodnote daru poskytne naša spoločnosť každej mestskej časti prenájom veľkokapacitného kontajnera, rukavice i vrecia na vyzbieraný odpad a následnú prepravu a zhodnotenie odpadu. Rozumieme, že úspech tejto akcie záleží výhradne na vôli a ochote dobrovoľníkov a sme pripravení podporiť organizáciu v jednotlivých mestských častiach i komunikačne na našom webe a sociálnych sieťach.” dodáva Christenko.

Dar je možné využiť do konca júna 2023. Viac informácií o organizačných detailoch, termínoch a lokalitách, v ktorých bude upratovanie prebiehať, sa obyvatelia dozvedia prostredníctvom komunikačných kanálov svojich mestských častí

 

Postupne aktualizovaný harmonogram upratovania pre jednotlivé mestské časti:

TERMÍN v roku 2022MESTSKÁ ČASŤ KošiceČASMIESTO
25. marecSídlisko Ťahanovce8:00 – 15:00Americká trieda, čerpacia stanica Shell
25. marecŤahanovce8:00 – 15:00Jazvečia ulica
29. marecJuh8:00 – 15:00Ostravská ulica pri garážach
29. marecNad jazerom8:30 – 17:00Poludníková 7
1. aprílSídlisko KVP8:00 – 15:00Parkovisko medzi Drábovou a Stierovou ulicou
1. aprílKrásna8:00 – 15:00Beniakova ulica, pri hrádzi rieky Hornád
15. aprílŠebastovce8:00 – 16:00Podbeľová ulica