Čo je povolené priniesť na ZD

 • stavebná suť, ktorá vzniká pri realizácii drobných stavebných úprav (napr. výmena dlažby v byte, obitá omietka zo stien a pod.), ktoré nepodliehajú ohlasovacej povinnosti stavebnému úradu, resp. vydaniu stavebného povolenia – je do max. objemu 1m3 prijímaná bezplatne
 • akumulátory 2 – 3 ks z osobných vozidiel (nie z nákladných áut)
 • oleje max. do 5 litrov (v množstve max. z 1 vozidla)
 • elektronický odpad (vŕtačky, rádia, mixér) max. 5 – 10 ks
 • elektronický odpad (TV a chladničky) max. 2 – 3 ks
 • žiarivky, neónové trubice, žiarovky 4 – 5 ks
 • riedidlá do 5 litrov
 • farby do 10 kg farby
 • obaly od použitých farieb, riedidiel, olejov – max. do 5 ks obalov
 • zrkadlo 3 ks
 • drôtené sklo 1 – 2 tabule
 • porcelán do 10 kg
 • starý nábytok do veľkosti cca 1 obývacej steny – 5 až 8 ks (minimalizovať odpad, t.z. občan je povinný nábytok demontovať a takto upravený nábytok odovzdať v ZD)
 • dvere drevené 5 ks
 • drevené okná v počte z 1 bytu (max.20 ks okien)
 • plastové okná v počte z 1 bytu (max.20 ks okien)
 • okno z osobného automobilu max.2 ks
 • biologicky rozložiteľný odpad (t.j. tráva, lístie, konáre, pne stomov a pod.) (hrubšie konáre, pne stromov je potrebné aby občan pred ich odovzdaním do ZD minimalizoval)
 • rozobraté autodiely (tapacirung, plasty) z osobných vozidiel. 
 • odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok – Tento druh odpadu prijíma len ZD Pri bitúnku