Upracme si Košice. Spolu!

Aj v tomto netradičnom roku spoločnosť KOSIT už tradične oslovila zástupcov všetkých mestských častí s ponukou spolupráce na veľkej dobrovoľníckej akcii v našom meste.

„Po úspechu predchádzajúcich troch ročníkov organizovaných akcií, pri ktorých obyvatelia neváhajú na úkor vlastného voľného času zveľadiť okolie svojho bydliska, sme sa rozhodli upratovanie v Košiciach podporiť i v tomto roku. Využiť ponúkanú materiálno-technickú podporu pri organizácii upratovania plánuje vo svojej mestskej časti až 19 z oslovených starostov. Tento záujem nás veľmi teší a svedčí o tom, že miestne samosprávy reflektujú na požiadavky obyvateľov, čo sa kvality a čistoty prostredia týka.“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT, Ing. Marián Christenko

 

 

Na aktivity štvrtého ročníka upratovania v Košiciach vyčlenila spoločnosť KOSIT sumu až 11 000 €. Každá mestská časť mala možnosť prejaviť záujem o príspevok vo výške 500 € na materiálno – technické zabezpečenie.

„V hodnote daru poskytne naša spoločnosť každej mestskej časti prenájom veľkokapacitného kontajnera, rukavice i vrecia na vyzbieraný odpad a následnú prepravu a zneškodnenie odpadu. Rozumieme, že úspech tejto akcie záleží výhradne na vôli a ochote dobrovoľníkov a sme pripravení podporiť organizáciu v jednotlivých mestských častiach i komunikačne na našom webe a sociálnych sieťach.” dodáva Christenko.

Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu a s ňou spojené opatrenia vylučujúce organizáciou hromadných podujatí v úvode tohto roka sme tradičné jarné upratovanie termínovo prispôsobili. Dar je možné využiť až do konca augusta 2021. Viac informácií o organizačných detailoch, termínoch a lokalitách, v ktorých bude upratovanie prebiehať, sa obyvatelia dozvedia prostredníctvom komunikačných kanálov svojich mestských častí

 

Postupne aktualizovaný harmonogram upratovania pre jednotlivé mestské časti:

TERMÍN v roku 2021MESTSKÁ ČASŤ KošiceČASMIESTOPOČET DOBROVOĽNÍKOV
8. marecStaré Mesto9:00 – 15:00parcela vľavo od pošty Košice 2, roh Thurzovej ulice20
24. aprílPereš8:00 – 14:30koniec ulice Haburská, pri lese30
27. aprílDargovských hrdinov8:00 – 12:00ulica Kurská zo zadnej strany30
8. májKrásna8:00 – 15:00Beniakova ulica, pri hrádzi rieky Hornád50
8. májKošická Nová Ves8:45 – 14:00Herlianska ulica za bytovkami50
10.máj – 14.májPoľov9:00 – 15:00ihrisko30
15. májSídlisko KVP9:00 – 14:00miestny úrad, Trieda KVP 1100
15. májKavečany8:30 – 14:30miestny úrad, Široká 17/A50
5. júnSídlisko Ťahanovce8:00 – 14:00Americká trieda pri ČS Shell100
26. júnZápad9:00 – 13:00Nad Sladovňou100
 Nad jazerom   
 Džungľa   
 Krásna   
 Lorinčík   
 Myslava   
 Juh   
 Šaca   
 Šebastovce   
 Sever   
 Ťahanovce likvidácia čiernej skládky na ulici Pri Hrušove