Upracme si Košice. Spolu!

Aj v tomto netradičnom roku spoločnosť KOSIT už tradične oslovila zástupcov všetkých mestských častí s ponukou spolupráce na veľkej dobrovoľníckej akcii v našom meste.

„Po úspechu predchádzajúcich troch ročníkov organizovaných akcií, pri ktorých obyvatelia neváhajú na úkor vlastného voľného času zveľadiť okolie svojho bydliska, sme sa rozhodli upratovanie v Košiciach podporiť i v tomto roku. Využiť ponúkanú materiálno-technickú podporu pri organizácii upratovania plánuje vo svojej mestskej časti až 19 z oslovených starostov. Tento záujem nás veľmi teší a svedčí o tom, že miestne samosprávy reflektujú na požiadavky obyvateľov, čo sa kvality a čistoty prostredia týka.“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT, Ing. Marián Christenko

 

 

Na aktivity štvrtého ročníka upratovania v Košiciach vyčlenila spoločnosť KOSIT sumu až 11 000 €. Každá mestská časť mala možnosť prejaviť záujem o príspevok vo výške 500 € na materiálno – technické zabezpečenie.

„V hodnote daru poskytne naša spoločnosť každej mestskej časti prenájom veľkokapacitného kontajnera, rukavice i vrecia na vyzbieraný odpad a následnú prepravu a zneškodnenie odpadu. Rozumieme, že úspech tejto akcie záleží výhradne na vôli a ochote dobrovoľníkov a sme pripravení podporiť organizáciu v jednotlivých mestských častiach i komunikačne na našom webe a sociálnych sieťach.” dodáva Christenko.

Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu a s ňou spojené opatrenia vylučujúce organizáciou hromadných podujatí v úvode tohto roka sme tradičné jarné upratovanie termínovo prispôsobili. Dar je možné využiť až do konca augusta 2021. Viac informácií o organizačných detailoch, termínoch a lokalitách, v ktorých bude upratovanie prebiehať, sa obyvatelia dozvedia prostredníctvom komunikačných kanálov svojich mestských častí

 

Postupne aktualizovaný harmonogram upratovania pre jednotlivé mestské časti:

TERMÍN v roku 2021MESTSKÁ ČASŤ KošiceČASMIESTOPOČET DOBROVOĽNÍKOV
8. marecStaré Mesto9:00 – 15:00parcela vľavo od pošty Košice 2, roh Thurzovej ulice20
24. aprílPereš8:00 – 14:30koniec ulice Haburská, pri lese30
 Džungľa   
 Juh medziblokový priestor Oštepová, Košťova, Rosná a 
hviezdice Južná trieda 20-30
 
 Juh medziblokový priestor hviezdica Južná trieda 32-36, Mudroňova 19-23 a Južná trieda 38-42 
 Kavečany   
 Košická Nová Ves   
 Krásna   
 Lorinčík   
 Myslava   
 Nad jazerom   
 Dargovských hrdinov   
 Poľov   
 Šaca   
 Šebastovce   
 Sever   
 Sídlisko KVP   
 Sídlisko Ťahanovce   
 Ťahanovce likvidácia čiernej skládky na ulici Pri Hrušove 
 Západ