Kalendár triedeného zberu

KALENDÁRE TRIEDENÉHO ZBERU PRE RODINNÉ DOMY
NA ROK 2024

Mesto Košice

 

Barca, ŠebastovceSever vybrané ULICE,
Košická Nová Ves, Džungľa
MyslavaSever vybrané ULICE,
Západ
Krásna

 

Pereš, Lorinčík, Šaca, PoľovJuh, Vyšné OpátskeKavečany, ŤahanovceSever vybrané ULICE

 

KALENDÁRE TRIEDENÉHO VRECOVÉHO ZBERU NA ROK 2024

KALENDÁRE TRIEDENÉHO VRECOVÉHO ZBERU NA ROK 2023

KALENDÁRE TRIEDENÉHO VRECOVÉHO ZBERU NA ROK 2022

KALENDÁRE TRIEDENÉHO VRECOVÉHO ZBERU NA ROK 2021

KALENDÁRE TRIEDENÉHO VRECOVÉHO ZBERU NA ROK 2020

KALENDÁRE TRIEDENÉHO VRECOVÉHO ZBERU NA ROK 2019

KALENDÁRE TRIEDENÉHO VRECOVÉHO ZBERU NA ROK 2018

KALENDÁRE TRIEDENÉHO VRECOVÉHO ZBERU NA ROK 2017