Mapa obslužnosti ciest v správe KOSIT a.s.

Organizácie zabezpečujúce zimnú údržbu mestských komunikácií: Zimnú údržbu na mestských komunikáciách v územnom celku Košice – mesto koordinuje MMK referát … Čítať ďalej Mapa obslužnosti ciest v správe KOSIT a.s.