Najčastejšie kladené otázky

Letná a zimná údržba komunikácií

1Kedy sa začína a končí zimná údržba vrátane pohotovosti?
1.11.2019 – 31.3.2020
2Existuje dokument, ktorý pojednáva o zimnej údržbe a čo je jeho najdôležitejším obsahom? Kto tento dokument schvaľuje? Kde sa dá nájsť?
Operačný plán zimnej údržby je dokument, ktorý každoročne schvaľuje mesto Košice. Dokument je na stránke mesta www.kosice.sk. Obsahuje postup činností, poradie, dôležitosť obslužnosti ciest, chodníkov a parkovísk, kontaktné čísla, zoznam a počet mechanizmov, pohotovosť vodičov na pracovisku a počet vodičov v domácej pohotovosti.
3 O ktoré mestské časti sa stará KOSIT v rámci zimnej údržby?
Rozsah pôsobnosti ZÚ v meste Košice : - prieťahy ciest II. a III. triedy, miestne komunikácie II. a III. triedy, kde premáva MHD a ostatné miestne komunikácie v mestských častiach:
Košice - Staré mesto,
- Košice – Sever (len strojné čistenie),
- Košice – Západ (len strojné čistenie),
- Košice - Juh,
- Košice - Nad jazerom,
- Košice - Dargovských hrdinov,
- Košice – Ťahanovce - sídlisko,
- Košice - KVP (iba trasy MHD)
- Košice - Barca (iba trasy MHD)
- Košice - Vyšné Opátske - Panoráme (iba trasy MHD)

a to len na úsekoch ktoré sú uvedené v harmonogramoch OP ZÚ 2019/2020
4Kto sa stará o zimnú údržbu na ostatných komunikáciách v meste a mestských častiach?
Okrem spoločnosti KOSIT zabezpečujú údržbu na niektorých hlavných ťahoch aj SSC VÚC KE a NDS. Ostatné mestské časti si zabezpečujú zimnú údržbu medzi - blokových komunikácií a chodníkov vo svojej réžii.
5Po vlaňajšku k akým zásadným zmenám v tohtoročnom OP ZÚ dochádza?
• Navýšenie počtu externých dopravcov vrátane ich mechanizmov
• Vytvorená záložná rezerva ručných zametačov
• Starostlivosť o údržbu chodníkov či už ručného alebo strojného čistenia
6Pre cestárov je vždy zima náročná, ako je KOSIT pripravený mechanizmami aj po personálnej stránke?
• Priebežne sa robí nábor vodičov pre vozidlá ZÚ do radov KOSIT,
• Disponujeme vlastnými vozidlami v počte 14 veľkých a 10 malých
• Dopĺňame a navyšujeme počty externých dopravcov aj s mechanizmami

Snažíme sa byť pripravení na zmierňovanie dopadu poveternostných podmienok
7KOSIT vypracoval vlastnú mapu zimnej údržby. Prečo táto mapa vznikla? Čo v nej občan môže nájsť, komu má najmä slúžiť. Bude z nej jasné aký rozsah prác má KOSIT a začo už nezodpovedá? Ako bude presná?
Vznikla z dôvodu nedostatočnej informovanosti obyvateľov a hlavne zástupcov Mestských častí, kde a ktoré cesty, chodníky, parkoviská spadajú do našej starostlivosti. Na mape je vyobrazená dôležitosť I., II. a III. pre jednotlivé mestské časti. Cesty, ktoré neobsluhujeme, nemajú farebný podklad, teda nie sú zvýraznené. Mapa je vrstvená, a je možné si odfiltrovať poradie dôležitosti.
8Kto sa má postarať o stojisko, na ktorom sú koše zapadnuté snehom, príp. primrznuté?
Mestská časť má možnosť zabezpečiť vyčistenie vlastnými zamestnancami alebo oslovia nás, aby sme si posilnili našich ručných zametačov a očistili kontajnerové stojiská na základe zaslania objednávky.
9Čo v prípade ak ide o firmu, kde môže nastať sklz s odvozom odpadu pre sneh alebo nesprístupnený areál počas voľna, štátneho sviatku?
Bude vykonaný náhradný vývoz v náhradnom termíne, ktorý bude odsúhlasený s klientom.
10Aký posyp KOSIT používa? Je ekologický?
Štandardný, aký používajú aj iné mestá. Ide o prírodné drvené kamenivo frakcie 4-8 mm a priemyselnú posypovú soľ s protispekacou prísadou.
11Dostáva KOSIT informácie a varovania pred zlým počasím včas? Ako vtedy postupuje?
KOSIT využíva predpovede počasia na základe prognóz zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
12Kedy sa počasie považuje za kalamitné? Kto má vtedy hlavné slovo? Má KOSIT určený časový limit dokedy ma byť všetko prejazdné? Aký časový horizont musí stihnúť KOSIT na hlavných ťahoch, bočných uliciach, parkoviskách a chodníkoch?
To všetko je v OP ZÚ 2019/2020, ktorý nájdete https://www.kosit.sk/wp-content/uploads/2019/10/opzu-kosit-2019-2020.pdf alebo na www.kosice.sk
13Ako rieši KOSIT podnety a sťažnosti obyvateľov?
S akoukoľvek otázkou či podnetom je možné obrátiť sa na bezplatnú Zelenú linku KOSIT 0800 153 748, e-mailom na zimna.udrzba@kosit.sk, alebo prostredníctvom správy na facebooku spoločnosti Za čistejšie Košice.
14Ako sa dá laicky vysvetliť aký je postup pri poľadovici a snežení?
Postup je vždy zvolený podľa oblasti, intenzity dopravnej vyťaženosti, klesania a stúpania na trasách MHD a prieťahoch štátnych ciest, vjazdy a výjazdy z križovatiek, mostné objekty, stavebnému a technickému stavu komunikácie, územným a poveternostným podmienkam. Podľa nej je priradený typ techniky – ťažká alebo ľahká v kombinácii s využitím ručne zasahujúcich pracovníkov (rozrušovanie ľadu). Obdobne pristupujeme aj pri využití techniky a to v závislosti od oblasti, ktorú v danom čase čistíme.
15Kedy môžu nastúpiť ruční zametači, kto určuje aký posyp sa bude používať?
Ruční zametači pracujú denne v jednotlivých mestských častiach podľa vopred schváleného harmonogramu, príp. krízového harmonogramu.
16Pracujú ruční zametači vo všetkých mestských častiach alebo iba v tých 7 veľkých?
Áno, ruční zametači pracujú iba oblastiach vymedzených v znení OP ZÚ 2019/2020.
17Hľadá KOSIT ľudí na zimnú údržbu, aké pozície sú ešte voľné?
KOSIT neustále hľadá vodičov skupiny „C“ a zametačov.

V prípade, že ste na Vaše otázky nenašli odpoveď v predchádzajúcom texte „Najčastejšie kladené otázky“, prosím napíšte nám Vašu pripomienku či otázku prostredníctvom formuláru. Poteší nás však aj Váš pozitívny postreh. ĎAKUJEME!