Škody spôsobené vyhorením kontajnerov
21. novembra 2019
Upracte sa k moru s 1000 € od KOSITu!
28. februára 2020

Od 8. januára 2020 sa budú odvážať vianočné stromčeky z mesta

 

Spoločnosť KOSIT sa aj v tomto roku postará o ekologické zhodnotenie vianočných stromčekov. Ich zber a odvoz, bude na základe požiadavky a v spolupráci s Magistrátom mesta Košice, realizovaný už od 8. januára 2020 a potrvá až do 28. februára 2020. Počas minuloročnej sezóny takto spoločnosť vyzbierala zhruba 40 ton tejto dreviny.

Stačí, aby obyvatelia nepotrebné vianočné stromčeky nechali v prípade bytovej zástavby priamo pri kontajneroviskách, v lokalitách rodinných domov na mestskou časťou vyhradených miestach, alebo ho priniesli na ktorýkoľvek zberný dvor na území mesta Košice. Takto vyzbieraný Zelený odpad bude následne zhodnotený v mestskej kompostárni v Bernátovciach. Stromčeky pritom nie je potrebné baliť do plastových fólií, zväzovať špagátom alebo ukladať do krabíc, avšak je potrebné aby boli riadne odzdobené od vianočných dekorácii.“, uviedol Ing. Michal Hrabovský, riaditeľ Divízie služieb.

Spoločnosť KOSIT taktiež pripomína, že vianočný stromček je vhodný aj do kompostovacieho zásobníka, ktorý majú obyvatelia stále možnosť získať v rámci kampane Kompostéry pre Košičanov zdarma.